Jaðar - umsókn um framkvæmdarleyfi fyrir landmótun og efnisflutningum

Málsnúmer 2017080100

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 272. fundur - 30.08.2017

Erindi dagsett 29. ágúst 2017 þar sem Steindór Kr. Ragnarsson fyrir hönd Golfklúbbs Akureyrar, kt. 580169-7169, sækir um framkvæmdarleyfi fyrir efnisflutningi 49.000 m³ til landmótunar á 24.900 m² svæði fyrir nýjan 9 holu golfvöll á lóð golfklúbbsins að Jaðri í samræmi við gildandi deiliskipulag. Meðfylgjandi er mynd sem sýnir staðsetningu svæðisins.
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hefur Akureyrarkaupstaður farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila. Niðurstaða sveitarfélagsins er að efnislosun og landmótun til gerðar nýs 9 holu golfvallar á lóð Golfklúbbs Akureyrar að Jaðri sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.


Skipulagsráð samþykkir framkvæmdarleyfi fyrir losun á að hámarki 49.000 m³ efnis á að hámarki 24.900 m² svæði á grundvelli 4. gr.- g "Samþykktar um skipulagsráð". Bent er á ákvæði í deiliskipulagi um endurheimt votlendis og veitukerfi.

Eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdarleyfisins:

Framkvæmdin skal vera í samræmi við 24. gr. Lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarbæ en þar eru ákvæði um farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið er inn á malbikaðar götur.


Skipulagsráð bendir á að ef fyrirhugað er að flytja meira efni á svæðið eða að raska eigi stærra svæði en leyfi þetta veitir þá þarf að liggja fyrir umhverfismat framkvæmdar áður en frekari framkvæmdarleyfi verða samþykkt.