Akureyri - umsókn um lagningu ljósleiðara

Málsnúmer 2017050047

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 264. fundur - 31.05.2017

Erindi dagsett 5. maí 2017 þar sem Steinmar H. Rögnvaldsson fyrir hönd Tengis hf., kt. 660702-2880, sækir um framkvæmdaleyfi fyrir lagningu ljósleiðara um Akureyri sumarið 2017. Meðfylgjandi er yfirlitsmynd af fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.
Skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi framkvæmdaáætlun og telur hana uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi. Um er að ræða heildarleyfi fyrir lagningu ljósleiðara á árinu 2017 sbr. meðfylgjandi yfirlitsuppdrátt.

Eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdaleyfisins:

- Útgáfa framkvæmdaleyfis er háð yfirferð á frágangi fyrri framkvæmda.

- Skrifleg framkvæmdaleyfi fyrir nánar skilgreinda verkþætti verða ekki gefin út fyrr en öll fylgigögn og sérteikningar hafa borist og þær yfirfarnar af umhverfis- og mannvirkjasviði Akureyrar og afgreidd á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa.

- Framkvæmdir skulu gerðar í samræmi við verklagsreglur Akureyrarbæjar um yfirborðsfrágang í bæjarlandinu. Nákvæm lega lagna í bæjarlandinu skal ákveðin í samráði við umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrar og veitustofnanir bæjarins.

- Framkvæmdaleyfið gildir í eitt ár frá útgáfu leyfis og gildir einungis fyrir svæði utan íbúðarhúsalóða og annarra úthlutaðra lóða. Leyfishafi skal afla samþykkis lóðarhafa vegna lagna innan íbúðarhúsalóða og leggja fram áður en framkvæmdaleyfi verður gefið út.

- Framkvæmdir skulu vera í samræmi við 24. gr. Lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarbæ en þar eru ákvæði um farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið er inn á malbikaðar götur.

Skipulagsráð samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli 4. gr.-g "Samþykktar um skipulagsráð".

Skipulagsráð - 269. fundur - 12.07.2017

Erindi dagsett 4. júlí 2017 þar sem Árni Kristjánsson fyrir hönd Tengis hf., kt. 660702-2880, sækir um leyfi fyrir lagnaleið ljósleiðara og rafmagns að virkjun og vatnsverndarsvæði á Glerárdal. Meðfylgjandi er mynd.
Skipulagsráð frestar afgreiðslu erindisins þar sem umbeðin gögn hafa ekki borist.

Svæðið er á náttúruminjaskrá og samkvæmt innsendri mynd færi ljósleiðarinn yfir óröskuð svæði sem þurfa rannsóknar við varðandi fornleifar og náttúru, auk svæða með ýmis konar starfsemi. Skipulagsráð beinir því til umsækjanda að setja ljósleiðarann í stíginn á virkjunarsvæðinu.

Skipulagsráð - 272. fundur - 30.08.2017

Erindi dagsett 4. júlí 2017 þar sem Árni Kristjánsson fyrir hönd Tengis hf., kt. 660702-2880, sækir um leyfi til að leggja ljósleiðarastreng og rafmagnsstreng fyrir Fallorku og Norðurorku að vatnsverndarsvæði á Glerárdal og þaðan að stíflu Glerárvirkjunar II. Strengirnir yrðu plægðir niður saman. Meðfylgjandi eru myndir sem sýna legu strengjanna.

Á fundi skipulagsráðs 12. júlí 2017 frestaði skipulagsráð afgreiðslu erindisins þar sem umbeðin gögn höfðu ekki borist. Svæðið væri á náttúruminjaskrá og samkvæmt innsendri mynd færi ljósleiðarinn yfir óröskuð svæði sem þurfa rannsóknar við varðandi fornleifar og náttúru, auk svæða með ýmis konar starfsemi. Skipulagsráð beindi því til umsækjanda að setja ljósleiðarann í stíginn á virkjunarsvæðinu. Ný gögn bárust 8. ágúst 2017.
Skipulagsráð frestar afgreiðslu erindisins.

Skipulagsráð - 273. fundur - 13.09.2017

Erindi dagsett 4. júlí 2017 þar sem Árni Kristjánsson fyrir hönd Tengis hf., kt. 660702-2880, sækir um leyfi til að leggja ljósleiðarastreng og rafmagnsstreng fyrir Fallorku og Norðurorku að vatnsverndarsvæði á Glerárdal og þaðan að stíflu Glerárvirkjunar II. Strengirnir yrðu plægðir niður saman. Meðfylgjandi eru myndir sem sýna legu strengjanna. Á fundi skipulagsráðs 12. júlí 2017 frestaði skipulagsráð afgreiðslu erindisins þar sem umbeðin gögn höfðu ekki borist. Svæðið væri á náttúruminjaskrá og samkvæmt innsendri mynd færi ljósleiðarinn yfir óröskuð svæði sem þurfa rannsóknar við varðandi fornleifar og náttúru, auk svæða með ýmis konar starfsemi. Skipulagsráð beindi því til umsækjanda að setja ljósleiðarann í stíginn á virkjunarsvæðinu. Ný gögn bárust 8. ágúst 2017. Skipulagsráð frestaði afgreiðslu erindisins á fundi 30. ágúst 2017.

Á fundinn kom Helgi Jóhannesson frá Norðurorku og gerði grein fyrir málinu.
Skipulagsráð þakkar Helga fyrir upplýsingarnar.

Skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi hönnunargögn vegna framkvæmdar við lagningu ljósleiðara og rafstrengs og samþykkir útgáfu framkvæmdarleyfisins á grundvelli 4. gr.- g "Samþykktar um skipulagsráð".

Eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdarleyfisins:

Framkvæmdin skal vera í samræmi við 24. gr. Lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarbæ en þar eru ákvæði um farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið er inn á malbikaðar götur.

Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmd áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.

Framkvæmdareigandi skal að plægingu lokinni slétta beltaför og sá í sár fyrir sambærilegum gróðri og var í sárunum.

Skipulagsráð áréttar að framkvæmdaleyfi eiga að liggja fyrir áður en framkvæmdir hefjast.