Tangabryggja - umsókn um framkvæmdaleyfi

Málsnúmer 2017020132

Vakta málsnúmer

Skipulagsráð - 257. fundur - 08.03.2017

Erindi dagsett 22. febrúar 2017 þar sem Pétur Ólafsson fyrir hönd Hafnasamlags Norðurlands, kt. 650371-2919, sækir um framkvæmdaleyfi fyrir lengingu Tangabryggju 50 metra til suðurs eða að fóðurvörubryggjunni. Meðfylgjandi er skýringarmynd og samkomulag um kostnað milli Norðurorku og Hafnasamlagsins.
Ólína Freysteinsdóttir S-lista tók ekki þátt í umræðu og afgreiðslu málsins.


Samkvæmt 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 falla framkvæmdir á grunni skipulagsbreytingar í flokk C. Þær eru tilkynningarskyldar til leyfisveitanda, þ.e. Akureyrarkaupstaðar, sem ákvarðar hvort framkvæmdir skuli háðar mati á umhverfisáhrifum áður en framkvæmdaleyfi verður veitt.


Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hefur Akureyrarkaupstaður farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila. Niðurstaða er að lenging Tangabryggju sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 18. apríl 2017.


Skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi hönnunargögn vegna framkvæmda við lengingu Tangabryggju, sem er í samræmi við samþykkt aðal- og deiliskipulag, og samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfisins á grundvelli 4. gr.- g "Samþykktar um skipulagsráð".

Eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdaleyfisins:

Framkvæmdir skulu vera í samræmi við 24. gr. Lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarkaupstað en þar eru ákvæði um farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið er inn á malbikaðar götur.