Holtahverfi, austan Krossanesbrautar - deiliskipulag

Málsnúmer 2016040101

Vakta málsnúmer

Skipulagsnefnd - 229. fundur - 27.04.2016

Skipulagsstjóri leggur til að gert verði deiliskipulag fyrir íbúðahverfi sem nær til svæðis vestan Sandgerðisbótar austan og út með Krossanesbraut skv. framlögðum uppdrætti með tillögu að afmörkun. Skipulagsstjóri kynnti yfirlit yfir fyrirhuguð deiliskipulagsverkefni á árinu.
Skipulagsnefnd frestar málinu milli funda.

Skipulagsnefnd - 231. fundur - 11.05.2016

Tekin fyrir að nýju tillaga skipulagsstjóra um að gert verði deiliskipulag fyrir íbúðahverfi sem nær til svæðis vestan Sandgerðisbótar austan og út með Krossanesbraut skv. framlögðum uppdrætti með tillögu að afmörkun. Skipulagsstjóri kynnti yfirlit yfir fyrirhuguð deiliskipulagsverkefni á árinu.
Skipulagsnefnd samþykkir að hefja vinnu við gerð deiliskipulags íbúðahverfis og felur skipulagsstjóra að semja við skipulagshönnuð um verkið.

Skipulagsráð - 257. fundur - 08.03.2017

Helgi Snæbjarnarson L-lista mætti í forföllum Evu Reykjalín Elvarsdóttur.
Skipulagsnefnd samþykkti þann 11. maí 2016 að hefja vinnu við gerð deiliskipulags Holtahverfis og svæðisins austan Krossanesbrautar. Sviðsstjóri kynnti verkefnið.
Lagt fram til kynningar.

Skipulagsráð - 259. fundur - 29.03.2017

Skipulagsnefnd samþykkti þann 11. maí 2016 að hefja vinnu við gerð deiliskipulags Holtahverfis og svæðisins austan Krossanesbrautar. Lagt er til að stofnaður verði launaður vinnuhópur og er meðfylgjandi tillaga að umfangi og tímaáætlun.
Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu og tilnefnir Tryggva Má Ingvarsson B-lista og Edward Hákon Huijbens V-lista í vinnuhópinn. Vísað er til bæjarráðs ósk um fjárveitingu fyrir vinnuhópinn.

Bæjarráð - 3551. fundur - 06.04.2017

13. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 29. mars 2017:

Skipulagsnefnd samþykkti þann 11. maí 2016 að hefja vinnu við gerð deiliskipulags Holtahverfis og svæðisins austan Krossanesbrautar. Lagt er til að stofnaður verði launaður vinnuhópur og er meðfylgjandi tillaga að umfangi og tímaáætlun.

Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu og tilnefnir Tryggva Má Ingvarsson B-lista og Edward Hákon Huijbens V-lista í vinnuhópinn. Vísað er til bæjarráðs ósk um fjárveitingu fyrir vinnuhópinn.
Bæjarráð vísar málinu aftur til skipulagsráðs og felur þeim að leggja fram ósk um viðauka vegna málsins í samræmi við nýsamþykktar verklagsreglur um viðauka.

Skipulagsráð - 260. fundur - 12.04.2017

Skipulagsráð vísaði til bæjarráðs þann 29. mars 2017 ósk um fjárveitingu fyrir vinnuhóp við gerð deiliskipulags Holtahverfis og svæðisins austan Krossanesbrautar. Bæjarráð tók málið fyrir 6. apríl 2017 og vísaði því aftur til skipulagsráðs og fól þeim að leggja fram ósk um viðauka vegna málsins í samræmi við nýsamþykktar verklagsreglur um viðauka.

Skipulagsráð tekur málið fyrir til seinni umræðu í samræmi við reglur um gerð og meðferð viðauka við fjárhagsáætlun hjá Akureyrarbæ.
Skipulagsráð telur að kostnaður vegna launa vinnuhópsins rúmist innan fjárhagsáætlunar ársins.

Skipulagsráð - 274. fundur - 27.09.2017

Lögð er fram skipulagslýsing fyrir deiliskipulag Holtahverfis, austan Krossanesbrautar, dagsett 21. september 2017 og unnin af Arnþóri Tryggvasyni hjá AVH.
Lagt fram. Skipulagsráð frestar erindinu milli funda.

Skipulagsráð - 276. fundur - 25.10.2017

Lögð er fram skipulagslýsing fyrir deiliskipulag Holtahverfis, austan Krossanesbrautar, dagsett 18. október 2017 og unnin af Arnþóri Tryggvasyni hjá AVH.

Skipulagsráð frestaði málinu á fundi 27. september 2017.
Tekið til umræðu og frestað milli funda.

Skipulagsráð - 277. fundur - 15.11.2017

Lögð er fram skipulagslýsing fyrir deiliskipulag Holtahverfis, austan Krossanesbrautar, dagsett 18. október 2017 og unnin af Arnþóri Tryggvasyni hjá AVH.

Skipulagsráð frestaði málinu á fundi 27. september og 25. október 2017.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði kynnt almenningi og leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um hana.

Sigurjón Jóhannesson D-lista óskaði bókað að hann telji heppilegra að tillögur að lausn umferðamála m.a. breytingar vegna þungaflutninga yrðu unnar frekar áður en haldið er lengra með málið.

Bæjarstjórn - 3423. fundur - 21.11.2017

2. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 15. nóvember 2017:

Lögð er fram skipulagslýsing fyrir deiliskipulag Holtahverfis, austan Krossanesbrautar, dagsett 18. október 2017 og unnin af Arnþóri Tryggvasyni hjá AVH.

Skipulagsráð frestaði málinu á fundi 27. september og 25. október 2017.Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði kynnt almenningi og leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um hana.

Sigurjón Jóhannesson D-lista óskaði bókað að hann telji heppilegra að tillögur að lausn umferðamála m.a. breytingar vegna þungaflutninga yrðu unnar frekar áður en haldið er lengra með málið.
Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsráðs með 11 samhljóða atkvæðum.Bæjarfulltrúar D-lista taka undir bókun Sigurjóns Jóhannessonar D-lista í skipulagsráði.

Skipulagsráð - 280. fundur - 10.01.2018

Skipulagslýsing fyrir Holtahverfi norður var auglýst skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þann 6. desember 2017.

Þrjár umsagnir bárust:

1. Vegagerðin, dagsett 20. desember 2017.

a) Við hönnun göngustígs meðfram Hörgárbraut þarf að gera ráð fyrir þeim möguleika að gatan verði breikkuð með fjölgun akgreina til norðurs.

b) Skoða þarf tengingar Sjónarhóls og Hrauns við Hörgárbraut en þær eru óæskilegar með tilliti til umferðaröryggis.

c) Skoða þarf stíga og stoppistöð til móts við Hraun með það í huga að einfalda svæðið.

d) Helgunarsvæði stofnvega líkt og Hörgárbrautar eru 30 metrar frá miðlínu auk þess er kveðið á um lágmarksfjarlægð milli bygginga og vega. Hafa þarf samráð við Vegagerðina í samræmi við þetta.

e) Farið er fram á að fá tillögu að deiliskipulagi til umsagnar þegar hún liggur fyrir.

2. Minjastofnun Íslands, dagsett 20. desember 2017.

Skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skal fara fram áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi. Fornleifaskráningu skal vinna í samræmi við staðla Minjastofnunar Íslands. Skrá skal friðuð, friðlýst og varðveisluverð hús, húsasamstæður og mannvirki og gera skal húsahönnun.

3. Skipulagsstofnun, dagsett 14. desember 2017.

Skipulagsstofnun telur að lýsingin geri ágætlega grein fyrir áherslum og markmiðum sem höfð verða að leiðarljósi við skipulagsvinnuna. Hins vegar er ekki greint á fullnægjandi hátt frá því hvernig staðið verði að kynningu og samráði við gerð deiliskipulagsins né heldur hvernig staðið verði að umhverfismati fyrirhugaðs deiliskipulags. Minnt er á að meta skal áhrif að fyrirhuguðum skipulagsáformum samanber grein 5.4 í skipulagsreglugerð.


Einnig er lagt fram bréf frá fjölskyldusviði og búsetusviði Akureyrarbæjar um þörf á húsnæði fyrir skjólstæðinga sviðanna.
Skipulagsráð vísar innkomnum umsögnum og bréfi fjölskyldusviðs til vinnslu deiliskipulagsins.

Skipulagsráð - 286. fundur - 28.02.2018

Skipulagslýsing fyrir Holtahverfi norður var auglýst skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þann 6. desember 2017. Skipulagsráð vísaði innkomnum umsögnum til vinnslu deiliskipulagsins.

Á fundinn kom Arnþór Tryggvason á AVH og kynnti drög að deiliskipulagi svæðisins.
Skipulagsráð þakkar Arnþóri fyrir kynninguna.

Skipulagsráð - 299. fundur - 12.09.2018

Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi Holtahverfis norður, svæðis sem í aðalskipulagi er merkt sem ÍB17 og ÍB18 auk VÞ17. Afmarkast deiliskipulagssvæðið af Undirhlíð í suðaustri, Hörgárbraut í suðri, Hlíðarbraut og athafnasvæði í Krossaneshaga í vestri, Krossanesbryggju í norðri, strandlengjunni að norðan og iðnaðar- og hafnarsvæðinu við Sandgerðisbót að austan. Stærð svæðisins er 42,3 ha að flatarmáli.
Afgreiðslu frestað.

Skipulagsráð - 317. fundur - 12.06.2019

Unnið hefur verið að gerð deiliskipulags fyrir Holtahverfi norður, svæði sem í aðalskipulagi er merkt sem ÍB17, ÍB18 og VÞ17. Einn hluti af skipulagsvinnunni hefur verið að skoða hvort afmarka eigi byggingarsvæði fyrir uppbyggingu Búfesti til samræmis við viljayfirlýsingu félagsins og Akureyrarbæjar frá 5. janúar 2018.


Er lagt fram bréf frá Búfesti hsf. dagsett 7. júní 2019 þar sem kynnt er tillaga félagsins að uppbyggingu á svæðinu. Í meðfylgjandi greinargerð er síðan gerð nánari grein fyrir uppbyggingunni í máli og myndum.
Skipulagsráð tekur jákvætt í fyrirliggjandi tillögur að skipulagi svæðisins og felur sviðsstjóra skipulagssviðs að vinna að því að samræma þær inn í tillögu að deiliskipulagi sem verið er að vinna fyrir Holtahverfi.

Skipulagsráð - 323. fundur - 25.09.2019

Arnþór Tryggvason skipulagsfræðingur hjá AVH kynnti tilllögu að deiliskipulagi fyrir Holtahverfi norður, svæði sem í aðalskipulagi er merkt sem ÍB17, ÍB18 og VÞ17. Samkvæmt tillögunni eru afmörkuð fjögur ný uppbyggingarsvæði fyrir íbúðir auk einnar nýrrar lóðar fyrir verslun- og þjónustu.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

Skipulagsráð - 339. fundur - 24.06.2020

Lögð fram endurskoðuð tillaga að deiliskipulagi fyrir Holtahverfi norður, svæði sem í aðalskipulagi er merkt sem ÍB17, ÍB18 og VÞ17. Samkvæmt tillögunni eru afmörkuð fjögur ný uppbyggingarsvæði fyrir íbúðir auk einnar nýrrar lóðar fyrir verslun- og þjónustu.
Skipulagsráð samþykkir að fela sviðsstjóra skipulagssviðs að kynna tillöguna skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2020 og senda skipulagsgögnin á umsagnaraðila. Gert er ráð fyrir að kynningin verði upp úr miðjum ágúst.

Ungmennaráð - 9. fundur - 24.09.2020

Deiliskipulag fyrir nýja íbúðabyggð í Holtahverfi
Íbúar fengu kynningu á hverfinu. Hverfið vel skipulagt, góð staðsetning, græn svæði og tré, útsýni út Eyjafjörðinn. Fjölbreyttar byggingar bæði einbýli, fjölbýli og íbúðir fyrir aldraða, tveir grunnskólar, einn leikskóli, tveir leikvellir og stutt í íþróttamannvirki. Hraðahindranir vel staðsettar. Auka þarf öryggi milli heimilis og skóla með fleiri gangbrautum yfir Hörgárbraut.

Skipulagsráð - 345. fundur - 14.10.2020

Lagðar fram athugasemdir og umsagnir sem bárust við kynningu á tillögu að deiliskipulagi Holtahverfis norður. Þá er jafnframt lagt fram bréf Búfestis dagsett 2. október 2020 varðandi ósk um að fá formlega úthlutað hluta svæðisins til uppbyggingar í samvinnu við EBAK. Er gert ráð fyrir að a.m.k. helmingur íbúðanna verði fyrir 60 plús.

Guðmundur Baldvin Guðmundsson bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.
Skipulagsráð frestar afgreiðslu og felur sviðsstjóra skipulagssviðs að gera breytingar á deiliskipulagstillögunni í samræmi við umræður á fundi. Bréfi Búfestis ehf. er vísað til bæjarráðs.

Bæjarráð - 3702. fundur - 22.10.2020

Liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 14. október 2020:

Lagðar fram athugasemdir og umsagnir sem bárust við kynningu á tillögu að deiliskipulagi Holtahverfis norður. Þá er jafnframt lagt fram bréf Búfestis dagsett 2. október 2020 varðandi ósk um að fá formlega úthlutað hluta svæðisins til uppbyggingar í samvinnu við EBAK. Er gert ráð fyrir að a.m.k. helmingur íbúðanna verði fyrir 60 plús.

Guðmundur Baldvin Guðmundsson bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.

Skipulagsráð frestar afgreiðslu og felur sviðsstjóra skipulagssviðs að gera breytingar á deiliskipulagstillögunni í samræmi við umræður á fundi. Bréfi Búfestis ehf. er vísað til bæjarráðs.

Pétur Ingi Haraldsson sviðsstjóri skipulagssviðs og Þórhallur Jónsson formaður skipulagsráðs sátu fund bæjarráðs undir þessum lið.
Bæjarráð felur formanni skipulagsráðs, sviðsstjóra skipulagssviðs og forseta bæjarstjórnar að ræða við forsvarsmenn Búfestis.

Öldungaráð - 9. fundur - 16.11.2020

Til kynningar deiliskipulag fyrir nýja íbúðabyggð í Holtahverfi.
Öldungaráð gerir ekki athugasemdir.
Hallgrímur Gíslason vék af fundi kl. 14:45.

Skipulagsráð - 348. fundur - 25.11.2020

Lagðar fram tillögur að breytingu á útfærslu deiliskipulags fyrir nyrsta hluta Holtahverfis.
Skipulagsráð tekur vel í tillögu að breytingu á skipulagstillögu svæðisins og felur sviðsstjóra skipulagssviðs að vinna að lagfæringum á tillögunni í samráði við skipulagsráðgjafa, umhverfis- og mannvirkjasvið og Búfesti. Æskilegt er að deiliskipulagið verði tilbúið til auglýsingar á næsta fundi skipulagsráðs.

Skipulagsráð - 349. fundur - 09.12.2020

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi Holtahverfis norður sem nær til svæðis suðvestan og norðaustan við Krossanesbraut, frá Undirhlíð og norður að Hlíðarbraut. Drög að tillögu voru kynnt fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í september sl. og er tillagan nú lögð fram með nokkrum breytingum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust. Deiliskipulagið felur í sér að breyta þarf afmörkun deiliskipulags Sandgerðisbótar og deiliskipulagi Stórholts-Lyngholts auk þess sem deiliskipulag Undirhlíðar-Miðholts og Einholts 20-26 falla úr gildi.

Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag Holtahverfis verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðisins og breytingum á núgildandi deiliskipulagsáætlunum sem nýtt deiliskipulag nær til. Gera þarf minniháttar lagfæringar á gögnum áður en þau verða auglýst.

Bæjarstjórn - 3486. fundur - 15.12.2020

Liður 2 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 9. desember 2020:

Lögð fram tillaga að deiliskipulagi Holtahverfis norður sem nær til svæðis suðvestan og norðaustan við Krossanesbraut, frá Undirhlíð og norður að Hlíðarbraut. Drög að tillögu voru kynnt fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum í september sl. og er tillagan nú lögð fram með nokkrum breytingum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust. Deiliskipulagið felur í sér að breyta þarf afmörkun deiliskipulags Sandgerðisbótar og deiliskipulagi Stórholts-Lyngholts auk þess sem deiliskipulag Undirhlíðar-Miðholts og Einholts 20-26 falla úr gildi.

Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Vék hann af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag Holtahverfis verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðisins og breytingum á núgildandi deiliskipulagsáætlunum sem nýtt deiliskipulag nær til. Gera þarf minniháttar lagfæringar á gögnum áður en þau verða auglýst.

Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista bar upp vanhæfi sitt í málinu og var það samþykkt. Hann vék af fundi við umfjöllun og afgreiðslu málsins.

Þórhallur Jónsson kynnti tillögu skipulagsráðs.
Bæjarstjórn samþykkir með 10 samhljóða atkvæðum að deiliskipulag Holtahverfis verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðisins og breytingum á núgildandi deiliskipulagsáætlunum sem nýtt deiliskipulag nær til.

Skipulagsráð - 352. fundur - 10.02.2021

Lögð fram að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillaga að deiliskipulagi Holtahverfis norður sem nær til svæðis suðvestan og norðaustan við Krossanesbraut, frá Undirhlíð og norður að Hlíðarbraut. Var deiliskipulagstillagan auglýst frá 19. desember 2020 til 1. febrúar 2021, samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðsins auk breytinga á afmörkun tveggja aðliggjandi deiliskipulagssvæða. Bárust 6 athugasemdabréf auk umsagna frá umhverfis- og mannvirkjasviði, Norðurorku, Vegagerðinni og Minjastofnun. Er tillagan lögð fram með nokkrum minniháttar breytingum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningartíma. Einnig er lögð fram tillaga að svörum við athugasemdum og umsögnum.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt með minniháttar breytingum sem tilgreind eru í gögnum og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að sjá um gildistöku þess. Jafnframt að svör við efni athugasemda og umsagna verði samþykkt.

Bæjarstjórn - 3489. fundur - 16.02.2021

Liður 6 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 10. febrúar 2021:

Lögð fram að lokinni auglýsingu skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillaga að deiliskipulagi Holtahverfis norður sem nær til svæðis suðvestan og norðaustan við Krossanesbraut, frá Undirhlíð og norður að Hlíðarbraut. Var deiliskipulagstillagan auglýst frá 19. desember 2020 til 1. febrúar 2021, samhliða breytingu á aðalskipulagi svæðsins auk breytinga á afmörkun tveggja aðliggjandi deiliskipulagssvæða. Bárust 6 athugasemdabréf auk umsagna frá umhverfis- og mannvirkjasviði, Norðurorku, Vegagerðinni og Minjastofnun. Er tillagan lögð fram með nokkrum minniháttar breytingum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningartíma. Einnig er lögð fram tillaga að svörum við athugasemdum og umsögnum.

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt með minniháttar breytingum sem tilgreind eru í gögnum og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að sjá um gildistöku þess. Jafnframt að svör við efni athugasemda og umsagna verði samþykkt.

Þórhallur Jónsson kynnti tillögur skipulagsráðs.
Bæjarstjórn samþykkir, með 11 samhljóða atkvæðum, deiliskipulag Holtahverfis norður sem nær til svæðis suðvestan og norðaustan við Krossanesbraut, frá Undirhlíð og norður að Hlíðarbraut, með nokkrum minniháttar breytingum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningartíma. Sviðsstjóra skipulagssviðs er falið að sjá um gildistöku þess. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn svör við efni athugasemda og umsagna.

Skipulagsráð - 355. fundur - 31.03.2021

Rætt um götuheiti á nýjum íbúðargötum innan deiliskipulags Holtahverfis norður.
Skipulagsráð samþykkir að leita eftir tillögum frá ungmennaráði um heiti á nýjum götum innan skipulagssvæðisins með -holt í endann á götuheitunum.

Ungmennaráð - 16. fundur - 08.04.2021

Beiðni frá skipulagsráði um götuheiti á nýjum íbúðargötum í Holtahverfi norður.

Skipulagsráð - 357. fundur - 28.04.2021

Lögð fram til kynningar bréf Skipulagsstofnunar dagsett 6. og 15. apríl 2021 þar sem tilkynnt er um staðfestingu á aðalskipulagsbreytingu vegna Holtahverfis (reitir ÍB17 og ÍB18) og að ekki sé gerð athugasemd við gildistöku deiliskipulags Holtahverfis norður. Þá liggur einnig fyrir að umhverfis- og mannvirkjaráð hefur samþykkt að flýta framkvæmdum við hverfið þannig að hægt verði að úthluta fyrstu lóðunum nú í sumar og að þær verði tilbúnar til framkvæmda í febrúar 2022.


Einnig er lagt fram bréf Eiríks H. Haukssonar dagsett 23. apríl 2021, f.h. Búfesti, þar sem óskað er eftir að Akureyrarbær úthluti félaginu formlega þremur lóðum í nyrsta hluta hverfisins þar sem fyrirhugað er að byggja um 120 íbúðir á næstu 4 árum, að hluta í samvinnu við Félag eldri borgara á Akureyri (EBAK).
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að Búfesti verði veitt formlegt vilyrði fyrir lóðum 2-6 og 8-10 nyrst á skipulagssvæðinu án auglýsingar í samræmi við ákvæði gr. 2.4 í reglum um lóðarveitingar og með vísan til viljayfirlýsingar Akureyrarbæjar og Búfesti frá 5. janúar 2018. Hefur Búfesti komið að vinnu við gerð deiliskipulags Holtahverfis norður frá upphafi og eru umræddar lóðir útfærðar í samráði við félagið.

Bæjarstjórn - 3493. fundur - 04.05.2021

Liður 6 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 28. apríl 2021:

Lögð fram til kynningar bréf Skipulagsstofnunar dagsett 6. og 15. apríl 2021 þar sem tilkynnt er um staðfestingu á aðalskipulagsbreytingu vegna Holtahverfis (reitir ÍB17 og ÍB18) og að ekki sé gerð athugasemd við gildistöku deiliskipulags Holtahverfis norður. Þá liggur einnig fyrir að umhverfis- og mannvirkjaráð hefur samþykkt að flýta framkvæmdum við hverfið þannig að hægt verði að úthluta fyrstu lóðunum nú í sumar og að þær verði tilbúnar til framkvæmda í febrúar 2022.

Einnig er lagt fram bréf Eiríks H. Haukssonar dagsett 23. apríl 2021, f.h. Búfesti, þar sem óskað er eftir að Akureyrarbær úthluti félaginu formlega þremur lóðum í nyrsta hluta hverfisins þar sem fyrirhugað er að byggja um 120 íbúðir á næstu 4 árum, að hluta í samvinnu við Félag eldri borgara á Akureyri (EBAK).

Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að Búfesti verði veitt formlegt vilyrði fyrir lóðum 2-6 og 8-10 nyrst á skipulagssvæðinu án auglýsingar í samræmi við ákvæði gr. 2.4 í reglum um lóðarveitingar og með vísan til viljayfirlýsingar Akureyrarbæjar og Búfesti frá 5. janúar 2018. Hefur Búfesti komið að vinnu við gerð deiliskipulags Holtahverfis norður frá upphafi og eru umræddar lóðir útfærðar í samráði við félagið.

Þórhallur Jónsson kynnti tillögu skipulagsráðs. Auk hans tók Halla Björk Reynisdóttir til máls.
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að veita Búfesti formlegt vilyrði fyrir lóðum 2-6 og 8-10 nyrst á skipulagssvæði Holtahverfis norður án auglýsingar í samræmi við gr. 2.4 í reglum um lóðarveitingar og með vísan til viljayfirlýsingar Akureyrarbæjar og Búfesti frá 5. janúar 2018.

Ungmennaráð - 17. fundur - 06.05.2021

Götuheiti Holtahverfis tekin til umræðu.

Skipulagsráð - 361. fundur - 23.06.2021

Lagðar fram tillögur ungmennaráðs um að nýjar götur í Holtahverfi fá nöfnin Álfaholt, Hulduholt, Þursaholt og Dvergaholt. Er jafnframt lögð fram fundargerð nafnanefndar dagsett 11. júní 2021 þar sem tillögur ungmennaráðs voru samþykktar.
Skipulagsráð samþykkir tillögu ungmennaráðs að götuheitum þannig að Álfaholt verði syðst, síðan komi Dvergaholt, þá Hulduholt og síðan Þursaholt nyrst.