Deiliskipulag við Vestursíðu, Borgarbraut

Málsnúmer 2011110007

Vakta málsnúmer

Skipulagsnefnd - 126. fundur - 09.11.2011

Skipulagsstjóri leggur til að breyting verði gerð á gildandi deiliskipulagi við Vestursíðu vegna lengingar Borgarbrautar til norðvesturs frá Merkigili að Bröttusíðu.

Skipulagsnefnd felur skipulagsstjóra að vinna tillögu að breytingu á deiliskipulagi svæðisins. Breytingin verði unnin í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsnefnd - 133. fundur - 29.02.2012

Skipulagsstjóri leggur fram tillögu að skipulagslýsingu vegna deiliskipulags fyrir Borgarbraut-Vestursíðu. Um er að ræða í einu skjali skipulagslýsingu og matslýsingu unna af X2 hönnun-skipulagi ehf., dagsettar 22. febrúar 2012.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulags- og matslýsingin verði kynnt almenningi, leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um lýsinguna.

Bæjarstjórn - 3318. fundur - 20.03.2012

2. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 29. febrúar 2012:
Skipulagsstjóri lagði fram tillögu að skipulagslýsingu vegna deiliskipulags fyrir Borgarbraut-Vestursíðu. Um er að ræða í einu skjali skipulagslýsingu og matslýsingu unna af X2 hönnun-skipulagi ehf., dags. 22. febrúar 2012.
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulags- og matslýsingin verði kynnt almenningi, leitað verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila um lýsinguna.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 11 samhljóða atkvæðum.

Skipulagsnefnd - 138. fundur - 23.05.2012

Skipulagsstjóri leggur fram tillögu að heildarendurskoðun á gildandi deiliskipulagi við Vestursíðu vegna lengingar Borgarbrautar til norðvesturs frá Merkigili að Bröttusíðu. Einnig er lagður fram breytingaruppdráttur af Giljahverfi vegna breyttrar afmörkunar dagsettur 15. maí 2012. Eldri skipulagsáætlanir frá maí 1981, 9. júní 1989 og 2. ágúst 1991 falla niður við gildistöku endurskoðaðs deiliskipulags.
Tillagan er unnin af X2 ehf. og Verkfræðistofu Norðurlands.
Skipulagslýsing dagsett 22. febrúar 2012 var kynnt frá 28. mars til 18. maí 2012. Engar athugasemdir bárust. Bréf barst frá Skipulagsstofnun dagsett 27. apríl 2012 sem gerði ekki athugasemd við efni framlagðrar lýsingar.
Húsakönnun er í vinnslu.

Lagt fram til kynningar. Afgreiðslu frestað.

Skipulagsnefnd - 140. fundur - 27.06.2012

Skipulagsstjóri leggur fram tillögu að heildarendurskoðun á gildandi deiliskipulagi við Vestursíðu vegna lengingar Borgarbrautar til norðvesturs frá Merkigili að Bröttusíðu. Einnig er lagður fram breytingaruppdráttur af Giljahverfi vegna breyttrar afmörkunar dagsettur 15. maí 2012. Eldri skipulagsáætlanir frá maí 1981, 9. júní 1989 og 2. ágúst 1991 falla niður við gildistöku endurskoðaðs deiliskipulags.
Tillögunni fylgir húsakönnun af svæðinu við Vestursíðu dagsett 15. júní 2012.
Tillagan er unnin af X2 ehf. og Verkfræðistofu Norðurlands.
Samhliða er gerð aðalskipulagsbreyting vegna tengingar Bröttusíðu við Borgarbraut, sjá málsnr. 2012060166.
Skipulagslýsing dagsett 22. febrúar 2012 var kynnt frá 28. mars til 18. maí 2012. Engar athugasemdir bárust.
Bréf barst frá Skipulagsstofnun dagsett 27. apríl 2012 sem gerði ekki athugasemd við efni framlagðrar lýsingar.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarráð/bæjarstjórn að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Bæjarráð - 3325. fundur - 05.07.2012

4. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 27. júní 2012:
Skipulagsstjóri leggur fram tillögu að heildarendurskoðun á gildandi deiliskipulagi við Vestursíðu vegna lengingar Borgarbrautar til norðvesturs frá Merkigili að Bröttusíðu. Einnig er lagður fram breytingaruppdráttur af Giljahverfi vegna breyttrar afmörkunar dags. 15. maí 2012. Eldri skipulagsáætlanir frá maí 1981, 9. júní 1989 og 2. ágúst 1991 falla niður við gildistöku endurskoðaðs deiliskipulags.
Tillögunni fylgir húsakönnun af svæðinu við Vestursíðu dags. 15. júní 2012.
Tillagan er unnin af X2 ehf. og Verkfræðistofu Norðurlands.
Samhliða er gerð aðalskipulagsbreyting vegna tengingar Bröttusíðu við Borgarbraut, sjá málsnr. 2012060166.
Skipulagslýsing dags. 22. febrúar 2012 var kynnt frá 28. mars til 18. maí 2012. Engar athugasemdir bárust.
Bréf barst frá Skipulagsstofnun dags. 27. apríl 2012 sem gerði ekki athugasemd við efni framlagðrar lýsingar.
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarráð/bæjarstjórn að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Bæjarráð hefur fullnaðarafgreiðsluheimild í sumarleyfi bæjarstjórnar sbr. bókun í 3. lið fundargerðar bæjarstjórnar 5. júní 2012.

Bæjarráð samþykkir tillögu skipulagsnefndar.

Skipulagsnefnd - 143. fundur - 12.09.2012

Tillaga að deiliskipulagi Borgarbrautar og Vestursíðu var auglýst frá 11. júlí til 22. ágúst 2012 í Dagskránni, Fréttablaðinu og Lögbirtingablaðinu. Gögnin voru aðgengileg í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar og á netinu undir www.akureyri.is/skipulagsdeild.
Ein athugasemd barst frá Húsfélagi Vestursíðu 5, dagsett 22. ágúst 2012.
a) Óskað er eftir að hljóðveggur meðfram Borgarbraut verði reistur samhliða framkvæmdunum.
b) Göngustígar á sameignarsvæði Vestursíðu 1-8 verði tengdir stígakerfi bæjarins.
c) Óskað er eftir gangbraut á gatnamót Vestursíðu og Bugðusíðu.
d) Óskað er eftir að gerðar verði ráðstafanir til að hraðatakmarkanir séu virtar á Bugðusíðu.
Umsagnir bárust frá:
1) Skipulagsstofnun dagsett 20. júlí 2012.
Stofnunin gerir ekki athugsemdir við umhverfismat deiliskipulagsins.
2) Umhverfisstofnun dagsett 30. ágúst 2012.
Stofnunin telur að hljóðvarnir komi til með að hafa mikil sjónræn áhrif og hvetur til þess að skoða betur útfærslur hljóðmana með tilliti til ásýndar.

Svör við athugasemdum:

a) Samkvæmt hljóðskýrslu er þörf á byggingu hljóðveggjar frá Bugðusíðu til norðurs meðfram Borgarbraut þegar gatan verður tekin í notkun og er það leiðrétt í greinargerð.

b) Tekið er tillit til athugasemdarinnar að hluta og gerðar úrbætur á uppdrætti í samræmi við það. Ekki er hægt að verða við ósk um göngustígatengingu á sameignarsvæði við stígakerfi bæjarins á milli húsa nr. 6 og 8a þar sem rjúfa þarf hljóðvegg við Borgarbraut.

c) Gangbraut er á gatnamótum Borgarbrautar og Bugðusíðu. Einnig er gangbraut á móts við stúdentagarðana við Kjalarsíðu 1 en uþb. 200 m eru á milli þessara gangbrauta og því ekki talin þörf á gangbraut við Vestursíðu að sinni eða þangað til að gangstígur verður gerður austan Bugðusíðu.

d) Samkvæmt hraðamælingu sem framkvæmdadeild gerði í mars 2011 er meðalhraði 34 - 36 km/klst. (85% ökutækja aka undir 40 km/klst.) á Bugðusíðu norðan við Vestursíðu sem er ásættanlegt miðað við að hámarkshraði er 30 km/klst. í götunni. 

Svar við umsögn Umhverfisstofnunar:

2) Hljóðmanir hafa verið endurskoðaðar og eru nú í samræmi við kröfur sem gerðar eru í hljóðskýrslu. Úrbætur hafa verið gerðar á uppdrætti.

Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

Bæjarstjórn - 3326. fundur - 18.09.2012

2. liður í fundargerð skipulagsnefndar dags. 12. september 2012:
Tillaga að deiliskipulagi Borgarbrautar og Vestursíðu var auglýst frá 11. júlí til 22. ágúst 2012 í Dagskránni, Fréttablaðinu og Lögbirtingablaðinu. Gögnin voru aðgengileg í þjónustuanddyri Ráðhúss Akureyrar og á netinu undir www.akureyri.is/skipulagsdeild.
Ein athugasemd barst frá Húsfélagi Vestursíðu 5, dags. 22. ágúst 2012.
a) Óskað er eftir að hljóðveggur meðfram Borgarbraut verði reistur samhliða framkvæmdunum.
b) Göngustígar á sameignarsvæði Vestursíðu 1-8 verði tengdir stígakerfi bæjarins.
c) Óskað er eftir gangbraut á gatnamót Vestursíðu og Bugðusíðu.
d) Óskað er eftir að gerðar verði ráðstafanir til að hraðatakmarkanir séu virtar á Bugðusíðu.
Umsagnir bárust frá:
1) Skipulagsstofnun dags. 20. júlí 2012.
Stofnunin gerir ekki athugsemdir við umhverfismat deiliskipulagsins.
2) Umhverfisstofnun dags. 30. ágúst 2012.
Stofnunin telur að hljóðvarnir komi til með að hafa mikil sjónræn áhrif og hvetur til þess að skoða betur útfærslur hljóðmana með tilliti til ásýndar.
Svör við athugasemdum:
a) Samkvæmt hljóðskýrslu er þörf á byggingu hljóðveggjar frá Bugðusíðu til norðurs meðfram Borgarbraut þegar gatan verður tekin í notkun og er það leiðrétt í greinargerð.
b) Tekið er tillit til athugasemdarinnar að hluta og gerðar úrbætur á uppdrætti í samræmi við það. Ekki er hægt að verða við ósk um göngustígatengingu á sameignarsvæði við stígakerfi bæjarins á milli húsa nr. 6 og 8a þar sem rjúfa þarf hljóðvegg við Borgarbraut.
c) Gangbraut er á gatnamótum Borgarbrautar og Bugðusíðu. Einnig er gangbraut á móts við stúdentagarðana við Kjalarsíðu 1 en uþb. 200 m eru á milli þessara gangbrauta og því ekki talin þörf á gangbraut við Vestursíðu að sinni eða þangað til að gangstígur verður gerður austan Bugðusíðu.
d) Samkvæmt hraðamælingu sem framkvæmdadeild gerði í mars 2011 er meðalhraði 34 - 36 km/klst. (85% ökutækja aka undir 40 km/klst.) á Bugðusíðu norðan við Vestursíðu sem er ásættanlegt miðað við að hámarkshraði er 30 km/klst. í götunni.
Svar við umsögn Umhverfisstofnunar:
2) Hljóðmanir hafa verið endurskoðaðar og eru nú í samræmi við kröfur sem gerðar eru í hljóðskýrslu. Úrbætur hafa verið gerðar á uppdrætti.
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.

Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 11 samhljóða atkvæðum.