Draupnisgata 7n - ósk um álit skipulagsnefndar á breyttri notkun húss

Málsnúmer 2011100128

Vakta málsnúmer

Skipulagsnefnd - 126. fundur - 09.11.2011

Erindi dagsett 28. október 2011 þar sem Birgir Á. Kristjánsson f.h. Íslenska Gámafélagisins ehf., kt. 470596-2289, óskar eftir áliti skipulagsnefndar á breyttri notkun hússins á lóðinni nr. 7n við Draupnisgötu. Fyrirhugað er að nota húsið til umhleðslu á sorpi og endurvinnsluhráefnum í gáma til flutnings. Þar sem útisvæði við húsið er takmarkað hefur ÍG tekið á leigu geymslusvæði við Goðanes 2 fyrir gáma fyritækisins. Nánari skýringar í meðfylgjandi bréfi. Innkomið samþykki 8 af 19 eigendum séreignarhluta dagsett 3. nóvember 2011.

Vísð er til 41. gr. 5. tl. A stafliðar með vísun í 27. gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1994. Í greininni kemur fram að breytingar á hagnýtingu séreignar frá því sem verið hefur eða ráð var fyrir gert í upphafi eru háðar samþykki allra eigenda hússins, ef þær hafa í för með sér verulega meira ónæði, röskun eða óþægindi fyrir aðra eigendur eða afnotahafa en áður var og gengur og gerist í sambærilegum húsum.

Skipulagsnefnd telur að breytingar sem þessar á hagnýtingu séreignarinnar séu háðar samþykki allra eigenda hússins. 

Skipulagsnefnd hafnar því erindinu þar sem einungis 8 eigendur séreignarhluta af 19 hafa samþykkt breytinguna.

Skipulagsnefnd - 132. fundur - 15.02.2012

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur borist meðfylgjandi kæra dagsett 20. janúar 2012 ásamt fylgigögnum, þar sem kærð er höfnun á erindi um breytta notkun atvinnuhúsnæðis að Draupnisgötu 7n á Akureyri.
Vegna framkominnar kæru er farið fram á að úrskurðarnefndin fái í hendur gögn er málið varða og bæjaryfirvöldum um leið gefinn kostur á að tjá sig um málið innan 30 daga.

Bæjarlögmanni í samráði við skipulagsstjóra falið að senda úrskurðarnefndinni umbeðin gögn ásamt greinargerð.

Skipulagsnefnd - 139. fundur - 13.06.2012

Innkominn úrskurður dagsettur 23. maí 2012 frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vegna kæru Íslenska Gámafélagsins ehf. á afgreiðslu skipulagsnefndar Akureyrarbæjar frá 9. nóvember 2011 á erindi varðandi breytta notkun húsnæðis að Draupnisgötu 7n á Akureyri.
Í málinu var kveðinn upp svofelldur úrskurður: "Kærumáli þessu er vísað frá úrskurðarnefndinni." Sjá nánar í meðfylgjandi úrskurði.

Lagt fram til kynningar.