Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar - þriggja ára áætlun 2012-2014

Málsnúmer 2011010090

Vakta málsnúmer

Bæjarráð - 3257. fundur - 20.01.2011

Lögð fram vinnu- og tímaáætlun þriggja ára áætlunar 2012-2014.

Bæjarráð samþykkir áætlunina.

Félagsmálaráð - 1117. fundur - 26.01.2011

Lögð fram til kynningar vinnu- og tímaáætlun vegna þriggja ára áætlunar 2012-2014.
Karólína Gunnarsdóttir þjónustustjóri á fjölskyldudeild sat fundinn undir þessum lið.

Framkvæmdaráð - 226. fundur - 28.01.2011

Lagður fram tímarammi og drög að magnskjali vegna vinnu við þriggja ára áætlun framkvæmdaráðs.
Unnið að gerð áætlunarinnar.

Samfélags- og mannréttindaráð - 80. fundur - 02.02.2011

Unnið að gerð þriggja ára áætlunar fyrir þá málaflokka sem heyra undir samfélags- og mannréttindaráð.

Framkvæmdaráð - 227. fundur - 04.02.2011

Lögð voru fram gögn vegna vinnu við þriggja ára áætlun framkvæmdaráðs.

Framkvæmdaráð samþykkir með 4 atkvæðum að vísa áætluninni til bæjarráðs.

Sigfús Arnar Karlsson B-lista sat hjá við afgreiðsluna.

Skólanefnd - 3. fundur - 07.02.2011

Fyrir fundinn var lögð tillaga að þriggja ára áætlun fyrir þá málaflokka sem heyra undir skólanefnd. Með fylgdi yfirlit yfir þær hagræðingaraðgerðir sem gripið hefur verið til frá 2009 og fyrirliggjandi hagræðing á árinu 2012 vegna aðgerða sem gripið er til á árinu 2011. Ekki er gert ráð fyrir öðrum breytingum en viðbótum sem koma inn með byggingu Naustaskóla.

Skólanefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu til seinni umræðu.

Kristlaug Svavarsdóttir yfirgaf fundinn kl. 15:50.

Bæjarráð - 3260. fundur - 10.02.2011

Unnið að gerð þriggja ára áætlunar 2012-2014.

Bæjarráð - 3261. fundur - 17.02.2011

Unnið að gerð þriggja ára áætlunar 2012-2014.
Halla Björn Reynisdóttir L-lista vék af fundi kl. 11:25.

Bæjarráð - 3262. fundur - 22.02.2011

Unnið að gerð þriggja ára áætlunar 2012-2014.

Bæjarráð - 3263. fundur - 24.02.2011

Unnið að gerð þriggja ára áætlunar 2012-2014.

Bæjarráð vísar þriggja ára áætlun 2012-2014 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn - 3299. fundur - 01.03.2011

7. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 24. febrúar 2011:
Bæjarráð vísar þriggja ára áætlun 2012-2014 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Fram kom tillaga um að vísa þriggja ára áætlun Akureyrarkaupstaðar 2012-2014 til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn og var hún samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarráð - 3264. fundur - 03.03.2011

Unnið að gerð þriggja ára áætlunar 2012-2014.
Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista lagði fram handbók um framkvæmd á kynjaðri fjárlagagerð.

Skólanefnd - 5. fundur - 07.03.2011

Rætt um þriggja ára áætlun 2012-2014 fyrir málaflokkinn fræðslu- og uppeldismál.

Bæjarráð - 3265. fundur - 10.03.2011

Unnið að gerð þriggja ára áætlunar 2012-2014.

Bæjarráð vísar áætluninni til seinni umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn - 3300. fundur - 15.03.2011

4. liður í fundargerð bæjarráðs dags. 10. mars 2011:
Bæjarráð vísar áætluninni til seinni umræðu í bæjarstjórn.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista lagði fram svohljóðandi tillögu:

Í tilefni af umræðu um þriggja ára fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar leggur bæjarfulltrúi Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs til að fylgt verði markaðri stefnu ríkisins og horft til áhrifa ráðstöfunar fjármuna á konur og karla og tekin upp vinnubrögð kynjaðrar fjárlagagerðar. Kynjuð fjárhagsáætlanagerð sem þessi kallar á breytingar í hugsun og ekki síður í verki en slíkar breytingar eru nauðsynlegar til að auka jafnrétti kynjanna, en tilgangurinn er að tryggja að allir bæjarbúar sitji við sama borð óháð kyni eins og lög gera ráð fyrir. Kynjuð fjárlagagerð horfir á fjárhagsáætlanaferlið út frá áhrifum á kynin. Þannig er tekju- og gjaldahlið fjárhagsáætlunar endurskipulögð til að tryggja að ráðstöfun fjármuna hafi jöfn áhrif á konur og karla. Á tímum niðurskurðar líkt og blasa við okkur nú er mjög mikilvægt að greina áhrif hagræðingaraðgerða á karla og konur og ekki er síður mikilvægt að auka gagnsæi í fjármálum sveitarfélagsins og gera enn betur sýnilegt hvernig opinberu fé er varið, en kynjuð fjárhagsáætlanagerð stuðlar einmitt að þeim markmiðum.

Fram kom tillaga um að vísa tillögu Andreu Sigrúnar til bæjarráðs og var hún samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Bæjarstjórn samþykkir fram lagða þriggja ára áætlun 2012-2014 með 6 atkvæðum gegn atkvæði Sigurðar Guðmundssonar A-lista.

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir V-lista, Guðmundur Baldvin Guðmundsson B-lista, Hermann Jón Tómasson S-lista og Ólafur Jónsson D-lista sátu hjá við afgreiðslu.

Ólafur Jónsson D-lista lagði fram eftirfarandi bókun:

Núverandi meirihluti tekur við góðu búi. Allt bendir til þess að afkoma bæjarsjóðs fyrir sl. ár sé langt um betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Ný þriggja ára áætlun skilur eftir óútfærða hagræðingarkröfu upp á 350 milljónir króna og auk þess er áætlað fyrir meiri tekjum en fyrstu drög gerðu ráð fyrir. Hluti þessa tekjuauka kemur til vegna áforma um að hækka fasteignagjöld strax á næsta ári og þykir mér það skjóta skökku við þegar við erum á sama tíma að lækka gatnagerðargjöld tímabundið. Ég tel síðan eðlilegt að bæjarfélagið komi inn með sveiflujafnandi aðgerðir í framkvæmdum þegar veruleg lægð er í atvinnulífinu. Ég vil hins vegar sjá að framkvæmdum sé jafnað milli A og B-hluta reikninga bæjarfélagsins og hef miklar áhyggjur af því að hér er allur þungi framkvæmdanna á Aðalsjóði. Ég lýsi því yfir vonbrigðum mínum með að tillögur mínar um að auka framlög til skipulags- og hönnunarvinnu s.s. við fráveitu og eins að hefja undirbúning að virkjun í efri hluta Glerár hafi ekki hlotið hljómgrunn og ekki verið skoðað frekar. Það er líka mikilvægt að horft sé fyrst til hagkvæmustu og nauðsynlegustu framkvæmda í gatnagerð, fjölbreyttra verkefna almennt og þannig ná að virkja sem flestar hendur til starfa.

Leggja ber áherslu á arðbærustu framkvæmdirnar sem völ er á og hafa mest margfeldisáhrif út í atvinnulífið í bænum.

Það sem vekur þó sérstaka athygli mína er að þessi þriggja ára áætlun ber engin merki um langtíma áætlanagerð eins og L-listinn boðaði í aðdraganda kosninga. Langtíma áætlanagerð er áhugaverð og nokkur sveitarfélög eru þegar byrjuð að skoða þessa hluti.

Framkvæmdaráð - 231. fundur - 01.04.2011

Samþykkt 3ja ára áætlun bæjarstjórnar lögð fram til kynningar. Kynntar voru tillögur um áframhaldandi vinnu sem snýr að framkvæmdadeild.