Reiðveganefnd 2008 (sjá SN080052)

Málsnúmer 2008060057

Vakta málsnúmer

Skipulagsnefnd - 134. fundur - 14.03.2012

Skipulagsnefnd tilnefndi 13. maí 2008 og að nýju 7. september 2010 fulltrúa í vinnuhóp um breytta legu reiðleiða frá Hlíðarholti að suður- og norðurbæjarmörkum. Auk fulltrúa skipulagsnefndar voru tilnefndir fulltrúar frá Hestamannafélaginu Létti.
Vinnuhópurinn hefur skilað af sér tillögu um breytta legu reiðvega. Stjórn Léttis er ekki sammála framlagðri tillögu að öllu leyti (sjá nánar í meðf. bréfi).
Vinnuhópurinn óskar eftir umfjöllun skipulagsnefndar um tillöguna og að gerð verði aðalskipulagsbreyting á legu reiðleiða í samræmi við niðurstöðu hennar.

Skipulagsnefnd óskar umsagnar Vegagerðarinnar, Hörgársveitar, Eyjafjarðarsveitar og umhverfisnefndar um tillöguna.

Umhverfisnefnd - 72. fundur - 17.04.2012

Tekin fyrir beiðni skipulagsnefndar frá 15. mars 2012 um umsögn á tillögu vegna reiðleiða í Akureyrarkaupstað.

Umhverfisnefnd fagnar því að þessi vinna sé komin á lokastig og gerir ekki athugasemdir við tillöguna.

Skipulagsnefnd - 147. fundur - 14.11.2012

Skipulagsnefnd tilnefndi 13. maí 2008 og að nýju 7. september 2010 fulltrúa í vinnuhóp um breytta legu reiðleiða frá Hlíðarholti að suður- og norðurbæjarmörkum. Auk fulltrúa skipulagsnefndar voru tilnefndir fulltrúar frá Hestamannafélaginu Létti.
Vinnuhópurinn skilaði af sér tillögu um breytta legu reiðvega sem tekin var fyrir á fundi skipulagsnefndar 14. mars 2012. Stjórn Léttis er ekki sammála framlagðri tillögu að öllu leyti (sjá nánar í innkomnu bréfi).
Skipulagsnefnd óskaði í framhaldinu eftir umsögnum um tillöguna frá eftirtöldum aðilum:
1) Vegagerðinni sem gerir athugasemd við að reiðleið þveri Hringveginn. Vegagerðin setur þau skilyrði að reiðleiðin fari um reiðgöng undir veginn. Til bráðabirgða, þar til fjárveiting fyrir undirgöng fæst, fellst Vegagerðin á þverunina með svipaðri útfærslu og gerð var við Brunná á Eyjafjarðarbraut vestri.
2) Hörgársveit sem samþykkir að tenging reiðleiða milli sveitarfélaganna verði á Lögmannshlíðarvegi (Lónsvegi).
3) Eyjafjarðarsveit. Í gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir reiðvegi í Eyjafjarðarsveit vestan Eyjafjarðarbrautar vestri. Óskað er eftir að gert verði ráð fyrir tengingu frá Akureyri inn á umræddan reiðveg.
4) Umhverfisnefnd Akureyrarbæjar sem gerir ekki athugasemd við tillöguna.
5) Skógræktarfélagi Eyjafjarðar. Umsögn barst ekki.

Vinnuhópurinn hefur nú lokið störfum og óskar eftir umfjöllun skipulagsnefndar um tillöguna og að gerð verði aðalskipulagsbreyting á legu reiðleiða í samræmi við niðurstöðu hennar.

Skipulagsnefnd þakkar vinnuhópnum fyrir hans framlag vegna endurskoðunar reiðleiða í sveitarfélaginu.

Skipulagsnefnd leggur til að fallið verði frá reiðleið niður með Lónsá austan Hringvegar vegna óvissu um endanlega legu og útfærslu á þjóðvegi 1 í grennd við sveitarfélagsmörk Akureyrar og Hörgársveitar.

Samþykktar eru tengingar við Hörgársveit og Eyjafjarðarsveit. Ekki er fallist á varanlega blandaða leið gangandi og ríðandi fólks við golfvöll og í gegnum Naustaborgir (bláar slitnar línur á uppdrætti).

Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna þannig breytta og felur skipulagsstjóra að vinna aðalskipulagsbreytingu á legu reiðleiða í samræmi við ofangreint.