Framkvæmdaráð

6744. fundur 16. desember 2005
116. fundur
16.12.2005 kl. 8:15: - 10:15
Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi/Akureyri


Nefndarmenn: Starfsmenn:
Jakob Björnsson formaður
Þórarinn B. Jónsson
Sigrún Björk Jakobsdóttir
Oddur Helgi Halldórsson
Jón Erlendsson
Ármann Jóhannesson
Jónas Vigfússon
Herborg Sigfúsdóttir fundarritari


1 Framkvæmdaáætlun
2005080076
Við samþykkt fjárhagsáætlunar þann 22. nóvember sl. samþykkti bæjarstjórn
eftirfarandi breytingar á áður samþykktri framkvæmdaáætlun framkvæmdaráðs:
Gatnagerðargjöld, hækkun                           kr. 171.0 milljónir
Nýbygging gatna, hækkun                              kr. 100.0 milljónir
Gangstéttar og stígar, hækkun                      kr. 25.0 milljónir
Framkvæmdir í hesthúsahverfum, lækkun kr.  -4.0 milljónir
Nýr liður - Miðbær                                             kr. 50.0 milljónir
Þannig breytt er niðurstaðan:
Eignasjóður gatna 35-6
* Endurbygging gatna                                           51.2 milljónir króna
* Nýbygging gatna                                               289.0        " "
* Malbikun gatna                                                    66.9        " "
* Gangstéttar og stígar                                         56.2        " "
* Ýmis verk                                                             10.0        " "
* Umferðaröryggismál                                         15.0        " "
* Hesthúsahverfi                                                   11.0        " "
* Miðbær                                                                 50.0        " "
Samtals                                                                549.3 milljónir króna
Jafnframt samþykkti bæjarstjórn viðbótarfjárveitingu til leiksvæða að upphæð
kr. 11.0 milljónir.
Framkvæmdaráð samþykkir að viðbótum við nýbyggingar gatna verði varið til gatngagerðar í Naustahverfi, tengingu Naustahverfis frá Miðhúsabraut eftir Naustabraut suður brekkubrúnina og upp Naustagötu að Kjarnagötu, ásamt gatnagerð við nýtt einbýlishúsahverfi þar neðan við. Viðbótum vegna gangstétta og stíga verði varið til gerðar útvistar- og stofnstíga í og við Naustahverfi og Glerá. Jafnframt samþykkir framkvæmdaráð að aukin fjárveiting vegna leiksvæða verði notuð til endurgerðar Borgarvallar, leiksvæðis við Miðbraut í Hrísey og leiksvæðis norðan Miðsíðu.


2 Framkvæmdaáætlun gatnagerðar 2007-2009
2005120056
Lögð fram þriggja ára áætlun vegna gatnagerðar 2007-2009.
                                                                 2007          2 008          2009
* Endurbygging gatna                           29.0            61.7           10.0
* Nýbygging gatna                               138.0            89.0         138.2
* Malbikun gatna                                    34.0            42.5            49.1
* Gangstéttar og stígar                         29.0            36.8            32.7
* Ýmis verk                                              10.0            10.0           10.0
* Umferðaröryggismál                          15.0            15.0           15.0
* Framkv. í hesthúsahv.                        15.0            15.0           15.0
Samtals millj. kr.                                  270.0         270.0         270.0

* Bifreiðastæðasjóður                             5.0              5.0             5.0
Samtals millj. kr.                                       5.0              5.0             5.0
Framkvæmdaráð samþykkir áætlunina og vísar henni til bæjarráðs. Jafnframt bendir framkvæmdaráð á að ekki hafi verið áætlaðir fjármunir til framkvæmda á Miðbæjarsvæðinu.


3 Framkvæmdaáætlun fráveitu 2007-2009
2005120056
Lögð fram þriggja ára áætlun fyrir fráveitu 2007-2009. 
                                                                                   2007     2008     2009
* Hönnun, mengunarmælingar o.fl.                     10.0      10.0
* Fráveita í nýjum og endurbyggðum götum      15.0      15.0      15.0
* Hreinsivirki                                                             20.0
* Dælustöð að hreinsivirki                                     80.0
* Útrásardælustöð í Sandgerðisbót                    20.0      28.0
* Útrás 600m                                                                         53.0
* Dælustöð Krossanesi ásamt þrýstilögn                       40.0
* Fráveita í Hrísey                                                                                45.0
Samtals millj. kr.                                                   145.0    146.0      60.0
Framkvæmdaráð samþykkir áætlunina og vísar henni til bæjarráðs. Framkvæmdaráð vekur athygli á því að miðað við þessa framkvæmdaáæltun mun framkvæmdum við endurbætur á fráveitu á Akureyri verða lokið 2008 og allt strandsvæði á og við Akureyri vera án mengunar vegna skólps.


4 Slökkvilið - stefnumörkun
2005010138
Lagt fram bréf slökkviliðsstjóra dags. 14. desember 2005, þar sem hann óskar eftir samþykki framkvæmdaráðs, vegna breytinga á bakvöktum yfirstjórnar Slökkviliðs Akureyrar. Erling Þór Júlínusson mætti á fundinn undir þessum lið.
Meirihluti framkvæmdaráðs samþykkir tillögu slökkviliðsstjóra um breytingar á núverandi bakvaktafyrirkomulagi. Kostnaður vegna breytinganna rúmast innan fjárhagsáætlunar.


5 Rekstur slökkviliðs 2005
2004090001
Lagt var fram yfirlit yfir rekstur slökkviliðs 2005. Erling Þór Júlínusson sat fundinn undir þessum lið.
Lagt fram til kynningar.Fleira ekki gert.
Fundi slitið.