Bæjarstjórn

3365. fundur 16. desember 2014 kl. 16:00 - 19:38 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Starfsmenn
 • Matthías Rögnvaldsson forseti bæjarstjórnar
 • Ingibjörg Ólöf Isaksen
 • Sóley Björk Stefánsdóttir
 • Guðmundur Baldvin Guðmundsson
 • Logi Már Einarsson
 • Sigríður Huld Jónsdóttir
 • Silja Dögg Baldursdóttir
 • Eva Hrund Einarsdóttir
 • Gunnar Gíslason
 • Margrét Kristín Helgadóttir
 • Njáll Trausti Friðbertsson
 • Heiða Karlsdóttir fundarritari
Dagskrá
Í upphafi fundar leitaði forseti afbrigða til að taka á dagskrá málið: Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2014-2017 - viðauki, sem verði 1. liður á dagskrá og var það samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

1.Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2014-2017 - viðauki

Málsnúmer 2013050198Vakta málsnúmer

Lagður fram viðauki dagsettur 15. desember 2014 við fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2014-2017 vegna jólagjafa til starfsmanna bæjarins að upphæð kr. 9.600.000.
Bæjarstjórn samþykkir framlagðan viðauka með 11 samhljóða atkvæðum.

2.Miðbær suðurhluti - breyting á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits - Hafnarstræti 90

Málsnúmer 2014100290Vakta málsnúmer

4. liður í fundargerð skipulagsnefndar dagsett 10. desember 2014:
Deiliskipulagstillagan var grenndarkynnt frá 5. nóvember til 3. desember 2014.
Ein athugasemd barst frá Dóru Hartmannsdóttur og Hartmanni Eymundssyni, dagsett 26. nóvember 2014.
Gerð er athugasemd við breidd fyrirhugaðra svala sem koma til með að ná nánast að lóðamörkum. Þau telja það úr öllu samræmi við húsið og benda á að svalirnar á Hafnarstræti 88 séu 1,80m á breidd. Einnig telja þau að þetta kunni að hafa áhrif á aðgengi slökkviliðs- og sjúkraflutningsbifreiða.
Tryggvi Már Ingvarsson B-lista lýsti sig vanhæfan og vék af fundi við afgreiðslu málsins.
Svar við athugasemd:
Skipulagsnefnd er sammála Minjastofnun Íslands sem telur breidd svalanna ekki í ósamræmi við húsið og hefur samþykkt fyrir sitt leyti umbeðna breytingu á húsinu. Ekki er heldur fallist á að bygging svalanna hafi áhrif á aðkomu neyðarbíla að Hafnarstræti 88 og 90, þar sem greið aðkoma er og verður að húsunum að vestan- og austanverðu eftir uppbyggingu á Drottningarbrautarreit.
Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar.
Bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar með 11 samhljóða atkvæðum.

3.Glerárdalur - fólkvangur

Málsnúmer 2012080081Vakta málsnúmer

6. liður í fundargerð skipulagsnefndar dagsett 10. desember 2014:
Bæjarstjórn samþykkti 29. ágúst 2012 að hluti Glerárdals yrði skilgreindur sem fólkvangur í samræmi við lög um náttúruvernd nr. 44/1999, gr. 55. Einnig var samþykkt að gerð yrði tillaga til Umhverfisstofnunar um mörk og nýtingarmöguleika fólkvangsins og gerð grein fyrir þeim takmörkunum sem ákvörðun um fólkvang kann að setja Akureyrarbæ sem rétthafa landsvæðisins.
Í framhaldinu voru lagðar fram tillögur starfshóps sem skipaður var til að vinna að friðun Glerárdals sem fólkvangs. Tillagan er lögð fram á ný eftir kynningu Umhverfisstofnunar þar sem gerðar hafa verið þrjár orðalagsbreytingar í texta friðlýsingarskilmála.
Innkomin umsögn frá ISAVIA dagsett 28. nóvember 2014 sem ekki gerir athugasemd við tillöguna.
Umhverfisnefnd fjallaði um tillöguna á fundi sínum 9. desember 2014 og vísaði henni til umfjöllunar skipulagsnefndar.
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við þær breytingar sem gerðar hafa verið við tillöguna um afmörkun fólkvangsins og ákvæði hennar vegna stofnunar fólkvangs í Glerárdal og vísar tillögunni til afgreiðslu bæjarstjórnar.
Fram kom tillaga um að fresta afgreiðslu málsins og var hún samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

4.Samstarfsverkefni gegn heimilisofbeldi

Málsnúmer 2014120069Vakta málsnúmer

Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista óskaði eftir umræðu um mögulega þátttöku Akureyrarbæjar í samstarfsverkefni gegn heimilisofbeldi.
Almennar umræður.
Sóley Björk Stefánsdóttir lagði fram tillögu að bókun svohljóðandi:
Bæjarstjórn Akureyrar lýsir yfir vilja til að taka þátt í samstarfsverkefni til að bæta úrvinnslu og eftirfylgni í málum sem varða heimilisofbeldi og vísar því til félagsmálaráðs að fylgja málinu eftir.

Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með 11 samhljóða atkvæðum.

5.Samgöngu- og ökutækjastefna Akureyrarkaupstaðar

Málsnúmer 14120071Vakta málsnúmer

Njáll Trausti Friðbertsson D-lista óskaði eftir umræðu um samgöngu- og ökutækjastefnu Akureyrarkaupstaðar.
Almennar umræður.

6.Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar - 2015-2018 - seinni umræða

Málsnúmer 2014060172Vakta málsnúmer

7. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 11. desember 2014:
6. liður í fundargerð bæjarstjórnar dagsett 18. nóvember 2014:
Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2015-2018 til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðari umræðu í bæjarstjórn.

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar.
Áætlunin tekur til eftirfarandi þátta:

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A og B-hluti
Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A-hluti
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2015
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2016
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2017
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2018
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2015-2018

A-hluta stofnanir:
Aðalsjóður
Eignasjóður gatna o.fl.
Fasteignir Akureyrarbæjar
Framkvæmdamiðstöð

B-hluta stofnanir:
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar
Félagslegar íbúðir
Framkvæmdasjóður Akureyrar
Gjafasjóður ÖA
Hafnasamlag Norðurlands
Norðurorka hf
Strætisvagnar Akureyrar
Öldrunarheimili Akureyrar

Bæjarráð samþykkir að vísa frumvarpinu til bæjarstjórnar til síðari umræðu og afgreiðslu og lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.

Eftirfarandi tillögur að bókunum vegna fjárhagsáætlunar 2015 lagðar fram:

a) Starfsáætlanir
Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tilliti til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlanirnar til umræðu.

b) Kaup á vörum og þjónustu
Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru- og þjónustukaup þar sem því verður við komið skv. Innkaupastefnu Akureyrarkaupstaðar. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ítrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamningar við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín.

c) Áherslur við framkvæmd fjárhagsáætlunar
Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins um að gæta ítrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2015. Mikilvægt er að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum er beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingu með breyttu verkferli þegar störf losna.

Bæjarstjórn afgreiddi tillögurnar á eftirfarandi hátt:
a) liður var samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.
b) liður var samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.
Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.
c) liður var samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.
Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Afgreiðsla frumvarpsins var á þessa leið:

Aðalsjóður (niðurstaða á bls. 21-24)
Aðalsjóður með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð -184.796 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 14.226.840 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

A-hluta stofnanir: (byrja á bls. 25)

I. Eignasjóður gatna, rekstrarniðurstaða 40.948 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 7.821.394 þús. kr.

II. Fasteignir Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða 161.826 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 14.680.197 þús. kr.

III. Framkvæmdamiðstöð, rekstrarniðurstaða 9.832 þús. kr., efnahagsreikningur með niðurstöðu að fjárhæð 224.169 þús. kr.

Allir þessir liðir A-hluta stofnana voru bornir upp í einu lagi og samþykktir með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur (bls. 9)
Samstæðureikningur A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 27.810 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi 26.015.016 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

B-hluta stofnanir: (byrja á bls. 37)
Nöfn stofnana og rekstrarniðurstöður eru:

I. Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -450 þús. kr.

II. Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar, rekstrarniðurstaða 630 þús. kr.

III. Félagslegar íbúðir, rekstrarniðurstaða -11.402 þús. kr.

IV. Framkvæmdasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -12.516 þús. kr.

V. Gjafasjóður ÖA, rekstrarniðurstaða -10.322 þús. kr.

VI. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða 100.900 þús. kr.

VII. Norðurorka hf, rekstrarniðurstaða 434.583 þús. kr.

VIII. Strætisvagnar Akureyrar, rekstrarniðurstaða 25.647 þús. kr.

IX. Öldrunarheimili Akureyrar, rekstrarniðurstaða -231.008 þús. kr.

Áætlanir allra þessara B-hluta stofnana voru bornar upp í einu lagi og samþykktar með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar: (bls. 3)
Samstæðureikningur Akureyrarbæjar með rekstarniðurstöðu að fjárhæð 233.310 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 39.428.426 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum. Sóley Björk Stefánsdóttir V-lista sat hjá við afgreiðslu.

Bókun:
Bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.
Bókunin var borin undir atkvæði og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

Forseti lýsti yfir að 6. liður dagskrárinnar ásamt 7. lið í fundargerð bæjarráðs frá 11. desember 2014 séu þar með afgreiddir.
Að lokum tók forseti til máls og óskaði bæjarfulltrúum, starfsmönnum bæjarins, fjölskyldum þeirra og Akureyringum öllum nær og fjær gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Fyrir hönd bæjarfulltrúa þakkaði Gunnar Gíslason góðar óskir og óskaði forseta og fjölskyldu hans gleðilegra jóla og góðs nýs árs.


Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar:

Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 4. og 11. desember 2014
Bæjarráð 4. og 11. desember 2014
Félagsmálaráð 3. desember 2014
Framkvæmdaráð 5. desember 2014
Íþróttaráð 4. desember 2014
Samstarfsnefnd um ferlimál fatlaðra 2. desember 2014
Skipulagsnefnd 10. desember 2014
Skólanefnd 8. desember 2014
Stjórn Akureyrarstofu 27. nóvember 2014
Stjórn Fasteigna Akureyrarbæjar 21. nóvember og 5. desember 2014
Umhverfisnefnd 9. desember 2014

Hægt er að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar / www.akureyri.is /
Stjórnkerfið / Fundargerðir

Fundi slitið - kl. 19:38.