Bæjarstjórn

4277. fundur 02. september 2003

3162. fundur
02.09.2003 kl. 16:00 - 17:45
Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi

Nefndarmenn:Starfsmenn:
Þóra Ákadóttir, forseti bæjarstjórnar
Sigrún Björk Jakobsdóttir
Oddur Helgi Halldórsson
Gerður Jónsdóttir
Hermann Jón Tómasson
Jakob Björnsson
Jóhannes G. Bjarnason
Marsibil Fjóla Snæbjarnardóttir
Valgerður H. Bjarnadóttir
Þórarinn B. Jónsson
Kristján Þór Júlíusson
Heiða Karlsdóttir, fundarritari

1 Fundargerðir bæjarráðs dags. 21. og 28. ágúst 2003
Fundargerðin frá 21. ágúst er í 17 liðum.
Fundargerðin frá 28. ágúst er í 13 liðum.
Fyrst var tekin til afgreiðslu fundargerðin frá 21. ágúst.
Vegna 12. liðar lagði Hermann Jón Tómasson fram tillögu svohljóðandi:
"Bæjarstjórn samþykkir að eftirfarandi áherslur verði lagðar til grundvallar sáttatillögu sem nú er verið að vinna að í Melateigsdeilunni:
1. Bæjarsjóður Akureyrar yfirtekur götumannvirkið Melateig með gangstéttum, holræsum, götulýsingu og sameiginlegum opnum grassvæðum og gefur út sérstakan lóðarsamning fyrir hvert hús á lóðinni.
2. Bæjarsjóður tryggir að frágangur og viðhald á götumannvirkjum verði í samræmi við það sem almennt gerist annarsstaðar í bæjarfélaginu.
3. Bæjarsjóður greiðir:
a) útlagðan rekstrarkostnað íbúanna af götumannvirkinu og kostnað sem hlotist hefur af málarekstri hagsmunafélags íbúanna gagnvart bænum.
b) Eðlilega þóknun vegna yfirtöku á eignum íbúanna, þ.e. götumannvirkjum og opnu svæði. Þessi þóknun taki mið af þeim gatnagerðargjöldum sem greidd voru vegna húsa við Melateig á sínum tíma og verði íbúunum boðin greiðsla sem nemur 80% af þeim. Þar með er fylgt fordæmi sveitarfélaga sem farið hafa svipaðar leiðir við úthlutun byggingareita og gatnagerð á þeim."
Fram kom tillaga um að vísa tillögunni til bæjarráðs og var hún samþykkt með 8 samhljóða atkvæðum.
Fundargerðin frá 21. ágúst var síðan samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum að svo miklu leyti sem hún gefur tilefni til ályktunar.
Þá var tekin til afgreiðslu fundargerðin frá 28. ágúst.
9. liður, "Viðbótarlán - 2003" var samþykktur með 10 samhljóða atkvæðum.
Aðrir liðir fundargerðarinnar voru samþykktir með 11 samhljóða atkvæðum að svo miklu leyti sem þeir gefa tilefni til ályktunar.2 Fundargerð stjórnsýslunefndar dags. 27. ágúst 2003
Fundargerðin er í 2 liðum.
Fundargerðin gefur ekki tilefni til ályktunar.


3 Fundargerð umhverfisráðs dags. 27. ágúst 2003
Fundargerðin er í 73 liðum.
2. liður, "Skessugil 19-21. Aðal- og deiliskipulagsbreyting" var samþykktur með 9 atkvæðum
gegn 1.
1. og 3.- 73. liður voru bornir upp í einu lagi og samþykktir með 11 samhljóða atkvæðum að svo miklu leyti sem þeir gefa tilefni til ályktunar.4 Fundargerðir framkvæmdaráðs dags. 15. og 25. ágúst 2003
Fundargerðin frá 15. ágúst er í 6 liðum.
Fundargerðin frá 25. ágúst er í 2 liðum.
Fundargerðirnar hafa báðar hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.


5 Fundargerð stjórnar Fasteigna Akureyrarbæjar dags. 22. ágúst 2003
Fundargerðin er í 8 liðum
og hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.


6 Fundargerð menningarmálanefndar dags. 21. ágúst 2003
Fundargerðin er í 7 liðum
og hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.


7 Fundargerðir skólanefndar dags. 11., 15., 18. og 25. ágúst 2003
Fundargerðin frá 11. ágúst er í 4 liðum.
Fundargerðirnar frá 15. og 18. ágúst eru hvor um sig í 1 lið.
Fundargerðin frá 25. ágúst er í 7 liðum.
Fundargerðirnar hafa allar hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.


8 Fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs dags. 12. og 27. ágúst 2003
Fundargerðin frá 12. ágúst er í 5 liðum.
Fundargerðin frá 27. ágúst er í 8 liðum.
Fundargerðin frá 12. ágúst hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.
Fundargerðin frá 27. ágúst gefur ekki tilefni til ályktunar.9 Fundargerðir félagsmálaráðs dags. 11. og 25. ágúst 2003
Fundargerðin frá 11. ágúst er í 5 liðum.
Fundargerðin frá 25. ágúst er í 8 liðum.
Fundargerðirnar hafa hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.


10 Fundargerð áfengis- og vímuvarnanefndar dags. 21. ágúst 2003
Fundargerðin er í 9 liðum
og hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.


11 Fundargerð náttúruverndarnefndar dags. 21. ágúst 2003
Fundargerðin er í 6 liðum
og hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.


12 Fundargerð samstarfsnefndar um ferlimál fatlaðra dags. 12. ágúst 2003
Fundargerðin er í 2 liðum
og hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í bæjarráði.

Fundi slitið.