Bæjarstjórn

3425. fundur 12. desember 2017 kl. 16:00 - 18:58 Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi
Nefndarmenn
 • Matthías Rögnvaldsson forseti bæjarstjórnar
 • Ingibjörg Ólöf Isaksen
 • Dagbjört Elín Pálsdóttir
 • Guðmundur Baldvin Guðmundsson
 • Sigríður Huld Jónsdóttir
 • Silja Dögg Baldursdóttir
 • Baldvin Valdemarsson
 • Edward Hákon Huijbens
 • Eva Hrund Einarsdóttir
 • Gunnar Gíslason
 • Þorsteinn Hlynur Jónsson
Starfsmenn
 • Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri
 • Dagný Magnea Harðardóttir fundarritari
Fundargerð ritaði: Dagný Magnea Harðardóttir forstöðumaður upplýsinga- og þjónustudeildar
Dagskrá
Edward Hákon Huijbens V-lista mætti í forföllum Sóleyjar Bjarkar Stefánsdóttur.
Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista mætti í forföllum Prebens Jóns Péturssonar.

1.Bæjarstjórn Akureyrar - breytingar í nefndum 2014-2018

Málsnúmer 2014060234Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga D-lista um breytingu á skipan aðalfulltrúa í fræðsluráði:

Þórhallur Harðarson tekur sæti aðalfulltrúa í fræðsluráði í stað Baldvins Valdemarssonar.
Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með 11 samhljóða atkvæðum.

2.Öldrunarheimili Akureyrarbæjar - dagþjálfun

Málsnúmer 2015070050Vakta málsnúmer

Tekið fyrir að nýju, bæjarstjórn frestaði afgreiðslu á síðasta fundi sínum.

5. liður í fundargerð velferðarráðs dagsett 15. nóvember 20107:

Friðný Sigurðardóttir forstöðumaður stoðþjónustu og framkvæmdastjóri Öldrunarheimila Akureyrar, Halldór S. Guðmundsson, kynntu tillögu að breytingu á reglum um dagþjálfun sem tekur mið af áherslum um reglubundið endurmat á þörfum notenda dagþjálfunar sbr. umfjöllun velferðarráðs á fundi 10. maí og 30. ágúst 2017.

Velferðarráð samþykkir tillögurnar og vísar þeim til afgreiðslu í bæjarstjórn.
Bæjarstjórn samþykkir tillögu velferðarráðs með 11 samhljóða atkvæðum.

3.Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018-2021 - seinni umræða

Málsnúmer 2017040095Vakta málsnúmer

1. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 7. desember 2017:

Unnið að gerð fjárhagsáætlunar.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

Bæjarráð samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2018-2021 til bæjarstjórnar til síðari umræðu og afgreiðslu og lítur svo á að þar með hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.
Áætlunin tekur til eftirfarandi þátta:


Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A- og B-hluti

Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A-hluti

Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2018

Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2019

Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2020

Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2021

Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2018-2021


A-hluta stofnanir:

Aðalsjóður

Eignasjóður gatna o.fl.

Fasteignir Akureyrarbæjar

Framkvæmdamiðstöð


B-hluta stofnanir:

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar

Félagslegar íbúðir

Framkvæmdasjóður Akureyrar

Gjafasjóður ÖA

Hafnasamlag Norðurlands

Norðurorka hf

Strætisvagnar Akureyrar

Öldrunarheimili Akureyrar


Aðalsjóður:

Aðalsjóður með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð -230.215 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 13.201.464 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 7 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista og Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.


A-hluta stofnanir:


I. Eignasjóður gatna, rekstrarniðurstaða 31.840 þús. kr.


II. Fasteignir Akureyrarbæjar, rekstrarniðurstaða 488.600 þús. kr.


III. Framkvæmdamiðstöð, rekstrarniðurstaða -4.307 þús. kr.


Allir þessir liðir A-hluta stofnana voru bornir upp í einu lagi og samþykktir með 7 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista og Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.


Samstæðureikningur:


Samstæðureikningur A-hluta með rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 285.918 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi 28.847.287 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 7 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista og Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.B-hluta stofnanir:


Nöfn stofnana og rekstrarniðurstöður eru:


I. Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -6.257 þús. kr.


II. Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar, rekstrarniðurstaða 450 þús. kr.


III. Félagslegar íbúðir, rekstrarniðurstaða 14.105 þús. kr.


IV. Framkvæmdasjóður Akureyrar, rekstrarniðurstaða -4.413 þús. kr.


V. Gjafasjóður ÖA, rekstrarniðurstaða -8.574 þús. kr.


VI. Hafnasamlag Norðurlands, rekstrarniðurstaða 198.500 þús. kr.


VII. Norðurorka hf, rekstrarniðurstaða 492.809 þús. kr.


VIII. Strætisvagnar Akureyrar, rekstrarniðurstaða 0 kr.


IX. Öldrunarheimili Akureyrar, rekstrarniðurstaða 0 kr.


Áætlanir allra þessara B-hluta stofnana voru bornar upp í einu lagi og samþykktar með 7 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista og Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.Samstæðureikningur Akureyrarbæjar:


Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A- og B-hluti með rekstarniðurstöðu að fjárhæð 877.374 þús. kr. og niðurstöðu á efnahagsreikningi að fjárhæð 45.921.870 þús. kr. var borinn upp til afgreiðslu og samþykktur með 7 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista og Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2018:


Aðalsjóður 1.015.500 þús. kr.

A-hluti 1.692.500 þús. kr.

B-hluti 2.625.900 þús. kr.

Samantekinn A- og B-hluti 4.318.400 þús. kr.


Framkvæmdayfirlitið var borið upp og samþykkt með 6 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista, Edward Hákon Huijbens V-lista og Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.Eftirfarandi tillögur að bókunum vegna fjárhagsáætlunar 2018 lagðar fram:


a) Starfsáætlanir

Bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfara starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tilliti til fjárhagsáætlunar Akureyrarkaupstaðar. Bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlanirnar til umræðu.


a) liður samþykktur með 7 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista, Eva Hrund Einarsdóttir D-lista, Gunnar Gíslason D-lista og Þorsteinn Hlynur Jónsson Æ-lista sátu hjá við afgreiðslu.b) Kaup á vörum og þjónustu

Nýta skal kosti almennra útboða við framkvæmdir og vöru- og þjónustukaup þar sem því verður við komið. Sérstök áhersla verður lögð á að ná ítrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjunarþörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamningar við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín.


b) liður samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum.

Baldvin Valdemarsson D-lista og Gunnar Gíslason D-lista sátu hjá við afgreiðslu.c) Áherslur við framkvæmd fjárhagsáætlunar

Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins um að gæta ítrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2018. Mikilvægt er að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum er beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnuþörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingu með breyttu verkferli þegar störf losna. Allar slíkar breytingar þarf að leggja fyrir viðkomandi nefnd og bæjarráð.


c) liður samþykktur með 11 samhljóða atkvæðum.Bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreidd erindi og tillögur um fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar.


Forseti lýsti því yfir að 3. liður dagskrárinnar ásamt 1. lið í fundargerð bæjarráðs frá 7. desember 2017 séu þar með afgreiddir.Bókun bæjarfulltrúa D-lista:


Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn getum ekki samþykkt fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsáætlun fyrir bæjarsjóð Akureyrar árin 2018-2021. Þrátt fyrir að mikið hafi áunnist í vinnubrögðum við fjárhagsáætlunina má enn bæta úr.


Það er jákvætt að samráð við minnihlutann hefur aukist en mætti vera meira ef ætlunin er að ná samstöðu um áætlunina. Það sem er jákvætt og má nefna hér til viðbótar er: að A-hlutinn er rekinn með afgangi á næsta ári og næstu ár, lækkun á álagningarprósentu fasteignaskatts enda hækkar fasteignamat húsnæðis á Akureyri mikið á milli ára, útgáfa greinargerðar sem er á margan hátt upplýsandi, upplýsandi starfsáætlanir, hækkun á frístundastyrk, efling skipulagssviðs, hækkun á framlögum til menningarmála til móts við hækkun á framlagi ríkisins, fyrirhugað bílastæðahús, bygging Samgöngumiðstöðvar 2019 þegar staðsetning liggur ljós fyrir, framkvæmdir í miðbæ, uppbygging þjónustuíbúða fyrir fatlaða, framlög til bygginga á ódýrara húsnæði fyrir efnaminni íbúa og húsnæði fyrir einstaklinga sem eiga í engin hús að venda. Allt eru þetta í sjálfu sér brýn verkefni í ljósi aðstæðna. Það er einnig rétt að það komi fram að stjórnendur og starfsmenn MAk eiga hrós skilið fyrir ábyrgan rekstur þótt þeim hafi verið sniðinn afar þröngur stakkur s.l. ár. Það er því ánægjuefni ef framlög til menningarmála hækka eins og áætlanir gera ráð fyrir, en það ræðst einnig af framlögum í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar.


Fjárhagsáætlunarferlið hefur að sumu leyti verið skýrara en áður en við gerum alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð við þriggja ára áætlunina fyrir árin 2019-2021. Það getur ekki talist ásættanlegt að fagráðin skuli ekki taka þær áætlanir fyrir áður en bæjarráð gengur frá fjárhagsáætluninni til bæjarstjórnar hverju sinni.


Það er margt gagnrýnivert í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun 2018-2021. Hvað framkvæmdir varðar birtist það með ljósum hætti í fyrirliggjandi áætlun að tillögur meirihlutans um fjárveitingar til einstakra verkefna undanfarin ár hafa ekki gengið eftir og hafa ábendingar okkar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hins vegar gengið eftir og jafnvel ríflega ef eitthvað er. Má þar nefna að kostnaður við Listasafnið stefnir í 700 milljónir með búnaði en ekki 400 - 500 milljónir, kostnaður við framkvæmdir í Sundlaug Akureyrar stefnir í yfir 400 milljónir en við töldum rétt á sínum tíma að miða við þá áætlun sem lá fyrir eða 385 milljónir en ekki 285 eins og samþykkt var, framkvæmdir við lóð Naustaskóla verða ekki undir 100 milljónum eins og við bentum alltaf á en ekki 60 milljónir eins og áætlað var. Það vekur einnig athygli að í þessari áætlun er ekki gert ráð fyrir að ljúka framkvæmdum á lóðinni og í raun ekki gert ráð fyrir því næstu fjögur árin.


Þegar horft er til reksturs bæjarsjóðs er ljóst að tekjur aukast verulega milli ára. Þá eykst freistingin til að auka kostnað einnig. Það liggur fyrir að það þarf að bæta í á ýmsum sviðum en það þarf að gera það af varkárni og það þarf alltaf að liggja skýrt fyrir hver tilgangur fjölgunar starfa eða nýrra starfa á að vera og hvaða ávinningi þau eiga að skila fyrir samfélagið. Nú stefnir í töluverða fjölgun starfa hjá Akureyrarbæ en í þessari áætlun er gert ráð fyrir 27 nýjum stöðugildum í A-hlutanum frá upphaflegri áætlun fyrir árið 2017. Um 12 þessara stöðugilda eru nú þegar komin inn á árinu 2017. Sum þessara starfa eru sögð vera tímabundin en önnur komin til að vera vegna aukningar í þjónustu t.d. í félagsþjónustu og í skólum. Sú aukning eða tilgangur og ávinningur mætti í mörgum tilvikum vera skýrari. Við gagnrýnum einnig að ekki skuli hafa verið horft til þess að stytta sumarlokun leikskóla í tvær vikur, hætt við fyrirhugaða hækkun á gjaldskrá frístundar í grunnskólum, sundlaugarkortum fyrir börn 6 - 17 ára og að gjaldskrá fyrir börn í Hólbraut Hlíðarfjalls skyldi ekki lækkuð.


Í þessari áætlun birtist ákveðið stefnuleysi meirihlutans og er ekki að sjá að horft sé til framtíðar með skipulögðum hætti. Engin 10 ára sýn er til staðar en við höfum ítrekað mikilvægi þess að gera 10 ára áætlun á hverju ári síðan við tókum sæti í bæjarstjórn. Ekki kemur fram að það standi til að lækka viðmiðunaraldurinn í leikskólana með formlegum hætti þó það standi til að taka börn inn í leikskóla næsta haust frá 16 mánaða aldri. Það skapar hættu á svipuðu glundroðaástandi í leikskólamálum á næstu árum eins og ríkti s.l. haust. Þá er lagt til í áætluninni að nútímavæða skóla Akureyrar eins og það er orðað og ætlaðar til þess verks 20 milljónir á ári næstu 3 árin, sem er í sjálfu sér mjög jákvætt. Hvergi er þó hægt að sjá hvað stendur til að gera, engin sýn og engin stefnumótun. Slík vinnubrögð eru ekki til eftirbreytni.


Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum á undanförnum árum kallað eftir betri upplýsingum og greiningum við þessa vinnu svo byggja megi ákvarðanir á gögnum. Nú eru lagðar fram starfsáætlanir ráða og sviða þar sem koma fram markmið, magntölur og upplýsingar um þjónustu. Þá er lögð fram heildstæð greinargerð með áætluninni sem gerir alla umræðu um áætlunina markvissari og málefnalegri. Þessu ber að fagna en áfram verður að þróa þessi gögn og tæki sem upplýsingagrunn fyrir bæjarfulltrúa og íbúa Akureyrar. Við lýsum fullum vilja okkar til að koma að þeirri vinnu nú sem fyrr.

4.Í skugga valdsins #metoo

Málsnúmer 2017120072Vakta málsnúmer

Eva Hrund Einarsdóttir D-lista óskaði eftir umræðu um "Í skugga valdsins #metoo" fyrir hönd allra kvennanna í bæjarstjórn.
Lögð fram eftirfarandi bókun:

Bæjarstjórn felur bæjarráði að skipa starfshóp sem útbýr viðbragðsáætlun vegna ofbeldis, áreitis og/eða kynferðislegrar áreitni sem kjörnir fulltrúar kunna að verða fyrir í störfum sínum fyrir bæinn. Skal þessi áætlun vera unnin í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga og stjórnmálaflokka á Akureyri. Eins skal þessi starfshópur yfirfara siðareglur og nýliðafræðslu kjörinna fulltrúa.


Bókunin var borin upp og samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.

5.Skýrsla bæjarstjóra

Málsnúmer 2010090095Vakta málsnúmer

Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fór yfir helstu atriði í störfum sínum frá síðasta fundi bæjarstjórnar.
Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar:

Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa 6. desember 2017
Bæjarráð 7. desember 2017
Frístundaráð 23. og 30. nóvember 2017
Fræðsluráð 4. desember 2017
Velferðarráð 30. nóvember 2017

Hægt er að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar / www.akureyri.is /
Stjórnkerfið / Fundargerðir


Að lokum tók forseti til máls og óskaði bæjarfulltrúum, starfsmönnum bæjarins, fjölskyldum þeirra og Akureyringum öllum nær og fjær gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Fyrir hönd bæjarfulltrúa þakkaði Gunnar Gíslason góðar óskir og óskaði forseta og fjölskyldu hans gleðilegra jóla og góðs nýs árs.

Fundi slitið - kl. 18:58.