Bæjarráð

4670. fundur 12. febrúar 2004

Bæjarráð - Fundargerð
2957. fundur
12.02.2004 kl. 09:00 - 11:50
Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi

Nefndarmenn: Starfsmenn:
Jakob Björnsson, formaður
Þórarinn B. Jónsson
Sigrún Björk Jakobsdóttir
Oddur Helgi Halldórsson
Jón Erlendsson
Oktavía Jóhannesdóttir, áheyrnarfulltrúi
Kristján Þór Júlíusson
Dan Jens Brynjarsson
Ármann Jóhannesson
Karl Guðmundsson
Inga Þöll Þórgnýsdóttir
Dagný Harðardóttir
Jón Birgir Guðmundsson
Heiða Karlsdóttir, fundarritari

1 Norðurorka hf. - upplýsingagjöf
2004010151
Franz Árnason forstjóri, Bjarni Jónasson stjórnarformaður og Hákon Hákonarson varaformaður stjórnar mættu á fund bæjarráðs og gerðu grein fyrir stöðu fyrirtækisins, markmiðum og framtíðaráformum.2 Eyþing - fundargerð dags. 26. janúar 2004
2004010012
Fundargerðin er í 5 liðum.
Lögð fram til kynningar.


3 Viðbótarlán - 2004
2004010014
Lögð fram umsókn um viðbótarlán.
Bæjarráð hafnar umsókn nr. 04-012.


4 Markaðsátakið www.nordur.is - 2004
2004020040
Erindi dags. 3. febrúar 2004 frá Hlyni Jónssyni f.h. framkvæmdaaðila markaðsátaksins www.nordur.is þar sem óskað er eftir að Akureyrarbær styrki markaðsátakið.
Bæjarráð samþykkir að styrkja átakið með kr. 300.000, að því tilskildu að a.m.k. 2 millj. kr. verði aflað með öðrum hætti.
Fjárveiting komi af liðnum 13 atvinnumál (skv. nánari ákvörðun).5 Tónlistarskólinn - sala húsnæðis
2003010067
Lagt fram samkomulag um lækkun á söluverði Hafnarstrætis 81a/b, Akureyri.
Bæjarráð staðfestir samkomulagið.

Sigrún Björk Jakobsdóttir vék af fundi kl. 11.00.

6 Þriggja ára áætlun 2005-2007
2003110070
Unnið að gerð þriggja ára áætlunar 2005-2007 sem bæjarstjórn vísaði á fundi sínum 16. desember sl. til bæjarráðs og síðari umræðu. Jón Bragi Gunnarsson hagsýslustjóri sat fundinn undir þessum lið.
Bæjarráð vísar áætluninni til síðari umræðu og afgreiðslu bæjarstjórnar.


7 Laxárvirkjun - (MÁU)
2004020054
Jón Erlendsson lagði fram tillögu til samþykktar bæjarráðs svohljóðandi:
"Um og upp úr 1970 urðu harðvítugar deilur vegna virkjunarframkvæmda við Laxá í Þingeyjarsýslu. Sem eigandi Laxárvirkjunar var Akureyrarbær beinn aðili að deilunni. Henni lyktaði með sáttagjörð og setningu laga um verndun Laxár og Mývatns. Það var skilningur flestra á þessum tíma, að með lögunum væri til frambúðar komið í veg fyrir frekari stíflugerð og myndun uppistöðulóna í Laxá vegna raforkuvinnslu, enda hefur sá skilningur verið forsenda þess friðar sem ríkt hefur um málið í 30 ár. Bæjarráð minnir á aðild Akureyrarbæjar að sáttargjörðinni og varar við áformum sem leitt gætu til þess að sú sátt verði rofin."

Tillagan var var borin upp og felld með 4 atkvæðum gegn 1.

Meiri hluti bæjarráðs lagði fram eftirfarandi bókun:

1. Sáttargjörðin frá 1973 kveður á um að virkjun eða breytingar á vatnsborði Laxár verði ekki gerðar nema með samþykki Landeigendafélagsins. Ástæða er til að ítreka að breytingar á vatnsborði hafa allt frá fyrstu tíð verið heimilar skv. sáttargjörðinni með samþykki landeigenda. Engan veginn er gengið á sáttargjörðarsamkomulagið heldur er þvert á móti verið að færa í lögin það sem er í sáttargjörðar- samkomulaginu, en í því segir að meirihluti landeigenda þurfi að samþykkja breytingar á stífluhæðinni.

2. Frumvarpið nú (bráðabirgðaákvæðið) virðir þennan rétt landeigenda í hvívetna og þar með sáttargjörðina. Umhverfisstofnun er heimilað skv. ákvæðinu að samþykkja stífluhækkun að undangengnu mati á umhverfisáhrifum og að fengnu samþykki Landeigendafélagsins. Aðalatriðið er að með því að fá heimildina í lögin er hægt að setja málið í matsferil eins og gert er ráð fyrir í lögum um umhverfismat. Þá er hægt að leita þeirra lausna sem skila árangri og mest samstaða er um.

3. Tilgangur bráðabirgðaákvæðisins er að skapa farveg til að rannsaka, ræða, fá fram sjónarmið og taka ákvörðun um hækkun stílfunnar með sama hætti og önnur virkjunaráform í landinu eru afgreidd, það er með mati á umhverfisáhrifum. Fari slíkt mat fram þarf eftir sem áður í framhaldinu að koma til samþykki Landeigendafélagsins og síðan samþykki Umhverfisstofnunar á grundvelli sérlaganna um verndun Mývatns og Laxár.

4. Mat á umhverfisáhrifum (MÁU) hefur reynst markviss leið til að tryggja opna og lýðræðislega umræðu og faglega athugun á kostum og göllum þess að ráðast í framkvæmdir sem falla undir lögin um MÁU. Hafi menn hug á að skoða tæknilegan rekstrarvanda Laxárstöðva og áhrif sandburðar á lífríki Laxár er nauðsynlegt að eyða réttaróvissu um hvort hægt sé að láta MÁU fara fram.


8 Önnur mál
Oktavía Jóhannesdóttir óskaði bókað að hún fór fram á umræðu varðandi endurskoðun á lækkun fasteignaskatts til elli- og örorkulífeyrisþega.

Fundi slitið.