Bæjarráð

3516. fundur 28. nóvember 2002

2906. fundur
28.11.2002 kl. 09:00 - 12:15
Bæjarstjórnarsalur á 4. hæð í Ráðhúsi/Akureyri
Nefndarmenn: Starfsmenn:
Jakob Björnsson, formaður
Sigrún Björk Jakobsdóttir
Þóra Ákadóttir
Oddur Helgi Halldórsson
Oktavía Jóhannesdóttir
Valgerður H. Bjarnadóttir, áheyrnarfulltrúi
Kristján Þór Júlíusson
Sigríður Stefánsdóttir
Dan Jens Brynjarsson
Karl Guðmundsson
Inga Þöll Þórgnýsdóttir
Heiða Karlsdóttir, fundarritari
1 Álagning gjalda árið 2003 - útsvar
2002110098
Lögð fram tillaga um að útsvarsprósenta í staðgreiðslu opinberra gjalda á árinu 2003 verði óbreytt frá fyrra ári eða 13,03% af álagningarstofni.
Bæjarráð samþykkir tillöguna.


2 Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2003
2002050068
Gengið var frá frumvarpi að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2003.

Helstu niðurstöðutölur úr samstæðureikningi:
Rekstur

Þús. kr.

Skatttekjur

3.857.000

Aðrar tekjur

4.032.799

-------------------

Samtals tekjur

7.889.799

Rekstrargjöld

7.401.817

-------------------

Fjármagnsliðir nettó

(191.508)

-------------------

Rekstrarniðurstaða

296.474

Úr sjóðsstreymisyfirliti:
Veltufé frá rekstri

1.070.254

Fjárfestingar

2.036.586


Niðurstöðutölur málaflokka í aðalsjóði:

00 Skatttekjur

-3.857.000

02 Félagsþjónusta

477.325

03 Heilbrigðismál

10.588

04 Fræðslu- og uppeldismál

2.027.968

05 Menningarmál

216.436

06 Íþrótta- og tómstundamál

455.609

07 Brunamál og almannavarnir

82.100

08 Hreinlætismál

45.477

09 Skipulags- og byggingamál

76.822

10 Götur, umferðar- og samgöngumál

140.855

11 Umhverfismál

101.751

13 Atvinnumál

43.917

21 Sameiginlegur kostnaður

276.601

28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

-264.347

---------------

Samtals rekstur

3.691.102


Bæjarráð vísar frumvarpinu til fyrri umræðu í bæjarstjórn.


3 Leiguíbúðir á vegum Akureyrarbæjar
2002110100
1. liður í fundargerð viðtalstíma bæjarfulltrúa dags. 25. nóvember 2002 varðandi leiguíbúðir á vegum Akureyrarbæjar.
Lagt fram til kynningar. Erindið var afgreitt í viðtalstímanum.


4 Umgengni í hesthúsahverfum
2002110102
2. liður í fundargerð viðtalstíma bæjarfulltrúa dags. 25. nóvember 2002 varðandi bætta umgengni í hesthúsahverfum.
Bæjarráð vísar erindinu til sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs.


5 Hundaleyfisgjald - ósk um sundurliðun
2002110009
1. liður í fundargerð framkvæmdaráðs dags. 22. nóvember 2002. Minnisblað sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs lagt fram til kynningar.
Ákvörðun um hundaleyfisgjald verður tekin við afgreiðslu fjárhagsáætlunar.


6 Sorp - magntölur 2002
2002110078
4. liður í fundargerð framkvæmdaráðs dags. 22. nóvember 2002. Í bókun framkvæmdaráðs er lagt til við bæjarstjórn Akureyrar að á árinu 2003 verði hafin gjaldtaka fyrir móttöku úrgangs frá fyrirtækjum á urðunarstað á Glerárdal.
Bæjarráð leggur til að tillagan verði samþykkt. Ákvörðun um gjaldskrá svo og hvenær á árinu gjaldtaka hefst verður tekin við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2003.
Oddur Helgi Halldórsson óskar bókað að hann situr hjá við afgreiðslu.


7 Norðurorka - ákvörðun um lánveitanda
1. liður í fundargerð stjórnar Norðurorku dags. 22. nóvember 2002.
Bæjarráð samþykkir liðinn.


8 Formbreyting á rekstri Norðurorku 1. janúar 2003
2002110044
1. liður í fundargerð 24. fundar stjórnar Norðurorku dags. 2. nóvember 2002 sem bæjarstjórn vísaði til bæjarráðs á fundi sínum 19. nóvember sl., ásamt 3. lið í fundargerð stjórnar Norðurorku dags. 22. nóvember 2002. Einnig voru lögð fram endurskoðuð drög að lagafrumvarpi vegna fyrirhugaðrar stofnunar hlutafélags um rekstur Norðurorku.
Franz Árnason forstjóri Norðurorku mætti á fund bæjarrráðs undir þessum lið.
Bæjarráð vísar málinu til bæjarstjórnar til síðari umræðu og afgreiðslu.


9 Hafnasamlag Norðurlands - fundargerð dags. 11. nóvember 2002
2002020034
Fundargerðin er í 5 liðum.
Fundargerðin er lögð fram til kynningar.


10 Eyþing - fundargerð frá fundi með þingmönnum dags. 23. október og stjórnarfundar dags. 1. nóvember 2002
2002020024
Fundargerðin frá 23. október er í 6 liðum og fundargerðin frá 1. nóvember í 8 liðum.
Fundargerðirnar eru lagðar fram til kynningar.


11 Eignarhaldsfélagið Rangárvellir - fundargerð dags. 22. nóvember 2002
2002010021
Fundargerðin er í 1 lið.
Fundargerðin er lögð fram til kynningar.


12 Glerá - land Malar og sands hf.
2002110095
Erindi dags. 22. nóvember 2002 frá Möl og sandi hf. þar sem Akureyrarbæ er boðið til kaups land Malar og sands hf. að Glerá. Minnisblað frá sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs dags. 27. nóvember 2002 lagt fram.
Bæjarráð felur sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs ásamt bæjarlögmanni að ræða við bréfritara.


13 Verkefnasjóður Háskólans á Akureyri 2003-2004
2002110099
Erindi dags. 25. nóvember 2002 frá stjórn Verkefnasjóðs Háskólans á Akureyri þar sem farið er fram á áframhaldandi styrk frá Akureyrarbæ til að standa straum af litlum og meðalstórum umsóknum háskólasamfélagsins, sem annars hefðu borist til Akureyrarbæjar.
Bæjarráð vísar erindinu til gerðar fjárhagsáætlunar 2003.


14 Skólaakstur
2002100074
Erindi dags. 21. nóvember 2002 frá ATF ehf. varðandi skólaakstur á Akureyri.
Bæjarráð vísar erindinu til skólanefndar til kynningar.


15 Umsagnir um úrskurð óbyggðanefndar vegna Gnúpverjaafréttar
2002040073
Lagt var fram erindi iðnaðarráðuneytisins dags. 8. nóvember 2002 ásamt umsögnum ríkislögmanns og borgarlögmanns um úrskurð óbyggðanefndar vegna Gnúpverjaafréttar í máli nr. 7/2000 er varðar eignarhlutföll eigenda Landsvirkjunar sf.
Óskað er afstöðu Akureyrarbæjar til greinargerðar ríkislögmanns.
Bæjarstjóri gerði grein fyrir viðræðum sem fulltrúar eigenda Landsvirkjunar áttu síðastliðinn þriðjudag um framangreint mál.
Bæjarráð felur bæjarstjóra að svara erindi iðnaðarráðuneytisins.


16 Innleystar félagslegar íbúðir - 2002
2002060090
Lögð fram tillaga að ráðstöfun innleystrar félagslegrar íbúðar.
Bæjarráð samþykkir að íbúð nr. 02-037 verði seld á frjálsum markaði.


17 Önnur mál
Umræður um málefni Slökkviliðs Akureyrar.
Fundi slitið.