Breyting á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012-2024

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar auglýsir hér með tillögu að breytingu á Svæðisskipulagi Eyjafjarðar 2012 – 2024 og umhverfisskýrslu. Sveitarstjórnir allra þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að skipulagstillögunni hafa samþykkt hana til auglýsingar.

Sveitarfélögin eru þessi: Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Svalbarðsstrandarhreppur, Dalvíkurbyggð, Akureyri, Fjallabyggð og Eyjafjarðarsveit. 

Breytingin á við endurskoðaða stefnu um flutningslínur raforku um skipulagssvæðið. Meginmarkmið eru óbreytt en sett eru eftirtalin undirmarkmið:

• Í aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga skal gera ráð fyrir Blöndulínu 3 og Hólasandslínu 3.

• Hólasandslína 3, ný flutningslína með 220 kV spennu eða hærri, mun liggja frá Akureyri austur yfir Hólmana í
Eyjafirði og yfir Vaðlaheiði í Fnjóskadal.

• Lega og útfærsla Blöndulínu 3, nýrrar flutningslínu með 220 kV spennu eða hærri milli Blöndustöðvar og
Akureyrar, verður byggð á valkostagreiningu og umhverfismati sem framkvæmdaaðili (Landsnet) mun vinna í
samráði við heimamenn, landeigendur og sveitarstjórnir. Lega og útfærsla verður ekki skilgreind nánar í
svæðisskipulagi Eyjafjarðar heldur í aðalskipulagi viðkomandi sveitarfélaga.

• Tekið skal mið af þingsályktunum um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, sem samþykktar voru á Alþingi
28. maí 2015 (nr. 11/144) og 11. júní 2018 (nr. 26/248).

• Vegna nálægðar við þéttbýli á Akureyri, línuleiðar um Hólma Eyjafjarðarár, sem eru á náttúruminjaskrá,
og nálægðar við Akureyrarflugvöll skal gera ráð fyrir að Hólasandslína 3 verði lögð sem jarðstrengur frá
tengivirki ofan Akureyrar suður fyrir Akureyrarflugvöll og upp fyrir byggð í Kaupvangssveit.

• Nýta skal þá möguleika sem kostur er á m.t.t. tæknilegra og efnahagslegra forsendna til þess að leggja hluta
Blöndulínu 3 sem jarðstreng t.d. vegna þrengsla við núverandi byggð og býli og/eða vegna skilgreindrar
náttúruverndar þar sem það á við.

• Til þess að tryggja hámarksöryggi við Akureyrarflugvöll skal Kröflulína 1 (núverandi 132 kV loftlína) lögð í
jörð sunnan flugvallarins á skipulagstímabilinu og Laxárlína (66 kV loftlína) lögð af þegar Hólasandlína 3
verður tekin í notkun.

• Til mótvægis við nýjar flutningslínur skal áfram unnið að breytingum á núverandi flutningslínum og dreifikerfi
raforku, m.a. með því að leggja línur í jörð.

Í umhverfisskýrslu er gerð grein fyrir umhverfismati breytingarinnar.

Skipulagstillagan, sem auglýst er með vísan í 27. gr. og 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat
áætlana nr. 105/2006, mun liggja frammi á skrifstofum fyrrnefndra sveitarfélaga og hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, Reykjavík, frá og með 22. janúar 2020 til og með 6. mars 2020.

Á sama tíma verður tillagan einnig aðgengileg á vef Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar

Einnig er hægt að skoða gögnin hér:

Tillaga
Umhverrfisskýrsla

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera athugasemdir við tillöguna áður en athugasemdafresturinn rennur út, eða eigi síðar en 6. mars 2020.
Athugasemdum skal skila skriflega til Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Hafnarstræti 91 600 Akureyri, eða á netfangið afe@afe.is. Fram komi nafn, kennitala og heimilisfang sendanda.

 

Grenivík 22. janúar 2020.

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar

Des Nóv Okt Sep Ágú Júl Jún Maí Apr Mar Feb Jan