Skipulagslýsing fyrir gististarfsemi á íbúðarsvæðum

Unnið er að gerð aðalskipulagsbreytingar fyrir gististarfsemi á íbúðarsvæðum á Akureyri. Í tillögunni eru gerðar breytingar á stefnu aðalskipulags Akureyrar 2018-2030 varðandi heimildir fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðarsvæðum.
Skipulagslýsingin liggur frammi í þjónustuveri Akureyrarbæjar í Ráðhúsi og er einnig aðgengileg hér. Ábendingum er hægt að koma á framfæri skriflega til skipulagssviðs í Ráðhúsi Akureyrar, Geislagötu 9, 600 Akureyri eða á netfangið: skipulagssvid@akureyri.is innan tveggja vikna frá auglýsingu þessari.

9. október 2019
Sviðsstjóri skipulagssviðs

Des Nóv Okt Sep Ágú Júl Jún Maí Apr Mar Feb Jan