Læsisstefna Akureyrarbæjar

Í síðustu viku ný læsisstefna Akureyrarbæjar, Læsi er lykillinn, formlega kynnt á vegum fræðslusviðs og Miðstöðvar skólaþróunar HA að viðstöddu fjölmenni. Megintilgangur læsisstefnunnar er að efla læsi í víðum skilningi og stuðla að skapandi og gagnrýninni hugsun barna og ungmenna.

Læsisstefnan er afrakstur rúmlega þriggja ára ferlis sem hefur byggst á öflugri samvinnu margra aðila. Skipulag vinnunnar tók mið af hugmyndum um lærdómssamfélag (e. learning community) þar sem lögð var áhersla á að allir sem hlut eiga að máli kæmu að vinnunni.

Læsisstefnan er byggð á ástralskri fyrirmynd en þróuð og staðfærð að aðalnámsskrá íslenskra leik- og grunnskóla.

Unnið er út frá hugmyndafræðinni um læsi í víðum skilningi sem skiptist í þrjú meginsvið:

  • Samræða, tjáning og hlustun
  • Lestur, lesskilningur og lesfimi
  • Ritun og miðlun

Hagnýt gögn stefnunnar byggja á þrepum um þróun læsis þar sem sett eru fram viðmið um færniþætti og áherslur í kennslu út frá öllum þáttum læsis.

Samvinna við kennara á vettvangi leik- og grunnskólanna hefur verið lykilatriði í þróun á innihaldi stefnunnar en sérfræðingar á Miðstöð skólaþróunar við HA hafa stýrt verkinu.

Læsisstefnan birtist á heimasíðunni www.lykillinn.akmennt.is og er hún opin öllum. Á síðunni er að finna heildaráherslur stefnunnar ásamt ýmsu ítarefni sem er hagnýtt bæði fyrir kennara, foreldra og aðra þá sem hafa áhuga á læsi barna.

Hönnunarfyrirtækið Geimstofan, auglýsinga- og skiltagerð á Akureyri sá um hönnunarvinnu á útliti efnis á síðunni.

Des Nóv Okt Sep Ágú Júl Jún Maí Apr Mar Feb Jan