Bækur

Á Amtsbókasafninu er lagður metnaður í að bókakostur safnsins höfði til breiðs hóps bókasafnsgesta. Við val á safngögnum er einkum miðað við að almenningur á öllum aldri eigi greiðan aðgang að vönduðum og fjölbreyttum safnkosti bæði hvað varðar form og innihald og að safnkosturinn uppfylli óskir og þarfir notenda.

Krúttleg mynd af bók

Við val á bókum eru eftirfarandi atriði einnig höfð að leiðarljósi:

  • Símenntun
  • Örvun lestraráhuga
  • Efling íslenskrar tungu
  • Úrval bóka á erlendum tungumálum
  • Efling á gagnkvæmum skilningi milli mismunandi þjóða og þjóðfélagshópa 
  • Jafnrétti kynja og menningarhópa
  • Þátttaka í framþróun t.d. hvað raf- og stafræna útgáfu varðar

Við tökum að okkur að útvega efni frá öðrum bókasöfnum ef það er ekki til á Amtsbókasafninu á Akureyri. Allir sem eiga gild bókasafnsskírteini hjá okkur geta nýtt sér þessa þjónustu. Í langflestum tilvikum eru rit komin frá innlendum söfnum innan tveggja til fimm sólarhringa en bíða þarf lengur eftir bókum erlendis frá. Hvert eintak sem fengið er frá bókasafni innanlands kostar 1500 kr. og 2500 kr. sé það fengið hjá bókasafni erlendis frá. Hægt er að panta efni í millisafnaláni beint á leitir.is eða senda beiðni á millisafnalan@akureyri.is

Hægt er að fletta upp á leitir.is til að athuga hvort tiltekin bók eða rit sé til á Amtsbókasafni. Ef svo er ekki má alltaf láta okkur vita ef þú veist um efni sem þér finnst að ætti að vera til hjá okkur. 

Síðast uppfært 28. október 2020