Hönnun

Hönnun og mælingar tilheyra stoðþjónustu sem vinnur þvert á deildir. Teikningar og kortagrunnar falla hér undir.