Samfélagssvið

Samfélagssvið
Rósenborg, Skólastíg 2, sími 460 1233, samfelagssvid (hjá) akureyri.is
Sviðsstjóri: Kristinn J. Reimarsson
Undir sviðið heyra æskulýðs- og forvarnamál, tómstundir, íþróttamál, félagsmiðstöðvar, menntasmiðjur, fjölskyldustefna, jafnréttismál og önnur mannréttindamál. Einnig Akureyrarstofa sem annast ferðamál, menningarmál og kynningarmál. Sviðið er frístundaráði og stjórn Akureyrarstofu til ráðgjafar varðandi stefnumótandi ákvarðanir í þeim málaflokkum sem undir það heyra og annast framkvæmd þeirra. Hlutverk sviðsins er að veita bæjarbúum, bæjarfulltrúum, forstöðumönnum og öðrum þeim sem á þurfa að halda, góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um málaflokka sviðsins.