Bókhald

Bókhaldsdeild sér um móttöku og skráningu reikninga, bókhald, afstemmingar og uppgjör fyrir bæjarsjóð og stofnanir hans. Þá hefur bókhaldsdeildin umsjón með rekstri bókhaldskerfis bæjarins og gerir virðisaukaskattsuppgjör, sér um ýmsa skýrslugerð og sér um skil á upplýsingum til Hagstofu og opinberra stofnana. Auk þess aðstoðar bókhaldsdeildin notendur bókhaldskerfisins og leiðbeinir þeim eftir þörfum ásamt fjölmörgum öðrum verkefnum.

Deildarstjóri: Kristjana Hreiðarsdóttir, kristjanah@akureyri.is.