Fj÷lskyldudeild

Aðsetur

 

Glerárgata 26 Akureyri

Sími   460 1420
Bréfsími   460 1440
Tengiliðir   Guðrún Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri  (gudruns@akureyri.is)
Afgreiðslutími   Virka daga 8 - 16
Hlutverk   Deildin veitir þjónustu skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum, lögum um málefni fatlaðs fólks, grunnskólalögum og lögum um leikskóla.
Starfsemi  

Á deildinni starfar ýmis konar fagfólk svo sem félagsráðgjafar, sálfræðingar, þroskaþjálfi og sérkennarar. Tekið er á móti og unnið úr umsóknum um fjárhagsaðstoð, veitt félagsleg ráðgjöf og unnið að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. Sérhæfð þjónusta við fatlaða felst í ráðgjöf til fatlaðra og fjölskyldna þeirra m.a. í formi stuðningsviðtala, samhæfingar á þjónustu og fræðslu. Jafnframt fer fram greining, meðferð og þjálfun fatlaðra barna. Tekið er á móti umsóknum um stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og umönnunarbætur vegna þeirra afgreiddar. Einnig er tekið á móti umsóknum í leiguíbúðir Öryrkjabandalags Íslands á Akureyri. Frá hausti 1999 veitir deildin ráðgjafar og sálfræðiþjónustu vegna barna í leik og grunnskólum.

Barnavernd

Almenn og sérhæfð félagsþjónusta

Sérfræðiþjónusta leik- og grunnskóla

English
-----------------------

Ársskýrsla fjölskyldudeildar 2013

Ársskýrsla fjölskyldudeildar 2012

Ársskýrsla fjölskyldudeildar 2011

Ársskýrsla fjölskyldudeildar 2010

Ársskýrsla fjölskyldudeildar 2009

Ársskýrsla fjölskyldudeildar 2008

-----------------------

Ársskýrsla sameiginlegs þjónustusvæðis í Eyjafirði um þjónustu við fatlað fólk 2013